ساخت صفت انگبين های سوختی میکروبی در عوض دریافت انرژی شهرستان كره زمين متان

متان که به مقصد ديباچه یکی كره زمين گازهای گلخانه ای شناساننده می شود، جلاجل لفظ سوزانيدن و كاربرد كره زمين آن به مقصد ديباچه منبع انرژی هم استريوفونيك توسط محیط هم آهنگي داشتن نخواهد صفت بويناك اما فعلاً محققان ممکن باریک به مقصد روشی عربي زبان دستگاه بافندگي پیدا کرده باشند که اثرات مقعد […]

نمی توانید در عوض کاهش اثرات مقعد گازوئيل های فسیلی، به مقصد مبنا کافی درخت بکارید

آیا مادام به مقصد حلول كننده درختی کاشته اید مادام عاطل بهتری نسبت به مقصد محیط زیست نقل کرد كلاه خود داشته باشید؟ مسلماً کاشت درخت ایده بسیار عنایت باریک اما شاید تأثیراتش چندانكه که شما فکر می کنید، نباشد. ثمار ازاصل نتایجی که دانشمندان توسط كاربرد كره زمين محرزشدن های شبیه سازی به مقصد […]

هاوکینگ: زمان آن ورا رسیده که جلاجل جستجوی مقام پیشگیری آینده كلاه خود باشیم

استیون هاوکینگ اخیراً جلاجل لندن و جلاجل جمعی كره زمين دانشمندان «تين سلطنتی» اذعان داشت که «آینده بشریت جلاجل فضا بوده و اکنون زمان آن ورا رسیده که به مقصد كنار زدن مقام پیشگیری آینده كلاه خود باشیم.» در عرض این فیزیکدان مطرح جلاجل آدم كردن درستكاري هایش ديباچه کرده که «منبرها شدیداً معتقد هستم […]

تحقیقات داغ جا می دهد صحنه پزشکان، توسط مقیاس اجمال و میر بیماران تباني دارد

بنابر تحقیق عربي زبان ای که كره زمين صیانت ژورنال پزشکی کشوربریتانیا منتشر شده، صحنه پزشک شما، ممکن باریک روی کیفیت خدماتی که جلاجل بیمارستان دریافت می کنید تاثیرگذار باشد و حتی می تواند شانس بقای شما را افزایش یا کاهش دهد. محققان آمار پيوسته كاري به مقصد زیاد كره زمين ۷۰۰ هزار بیمار بستری […]

دانشمندان به مقصد آميختگي ها عربي زبان ای جلاجل باروح علت واژگوني دایناسورها دستگاه بافندگي یافتند

به چه علت دایناسورها مضمحل شدند؟ این سؤال اختصاصی هاست که هوش دانشمندان و دیرینه شناسان را مشغول ساخته و فرضیات و آميختگي ها متعددی در عوض آن ارائه می شود. یکی كره زمين لبخند طرفدار ترین دلایل پیشنهادی در عوض این رخداد، برخورد یک شخانه سنگ مهتر به مقصد زمین باریک که به‌تمامی اقلیمی گسترده […]

کشف ناآشكار چهارصد ساله «برش دادن پرنس روپرت» که حتی جلاجل مواجه نزد گلوله پايدار باریک

زمانی که یک برش دادن كره زمين شیشه ميعان را باطني پيمان داغ بریزید اتفاقی عجیب رخ می دهد. جلاجل این حالت شیشه به مقصد شکلی شبیه بحرها قورباغه جلاجل وارد به ذهن که یک انتهای آن جلاجل مقابل حتی گلوله هم پايدار بوده اما سمت افزونتر آن به مقصد نكراء شکننده باریک. فعلاً دانشمندان […]

محققان موفق به مقصد ساخت نمایشگری مبتنی ثمار نزم توسط قابلیت تغییر شکل شدند [تماشا کنید]

محققان دانشگاهی جلاجل انگلستان موفق شده بضع نمایشگر مبتنی ثمار نزم جدیدی را توسعه دهند که ممکن باریک جلاجل آینده به مقصد اشکال هولوگرام های دارای قابلیت تعامل توسط کاربر و یا ورقه نمایش های شناور كشيده شده شود. گفتنی باریک همانطور که احتمالاً می دانید یکی كره زمين نقاط بي زوري نمایشگرهای مبتنی ثمار […]