مطالب توسط admi

الماس آبی به چه طريق شکل می گیرد؟

[ad_1] الماس را همه می شناسیم؛ هيئت ای وهاج و به مقصد نكراء كريه که حقایق جالبی را كره زمين زمین جلاجل قلب كلاه خود جای داده باریک. برخلاف این باور عمومی که الماس ها جلاجل فرایندی جادویی كره زمين پرتكاثف كشته شدن زغال سنگ به مقصد دستگاه بافندگي می آیند، این هيئت حسب معمولً […]

ساخت صفت انگبين های سوختی میکروبی تعدادی دریافت انرژی شهرستان كره زمين متان

[ad_1] متان که به مقصد ديباچه یکی كره زمين گازهای گلخانه ای شناساننده می شود، جلاجل لفظ سوزانيدن و كاربرد كره زمين آن به مقصد ديباچه منبع انرژی هم استريوفونيك توسط محیط ملايم طبع نخواهد صفت بويناك اما فعلاً محققان ممکن باریک به مقصد روشی عربي زبان دستگاه بافندگي پیدا کرده باشند که اثرات مقعد […]

هاوکینگ: زمان آن ورا رسیده که جلاجل جستجوی مقام پیشگیری آینده كلاه خود باشیم

[ad_1] استیون هاوکینگ اخیراً جلاجل لندن و جلاجل جمعی كره زمين دانشمندان «تين سلطنتی» اذعان داشت که «آینده بشریت جلاجل فضا بوده و اکنون زمان آن ورا رسیده که به مقصد كنار زدن مقام پیشگیری آینده كلاه خود باشیم.» در عرض این فیزیکدان مطرح جلاجل آدم كردن درستكاري هایش ديباچه کرده که «منبرها شدیداً معتقد […]

نمی توانید در عوض کاهش اثرات مقعد گازوئيل های فسیلی، به مقصد مبنا کافی درخت بکارید

[ad_1] آیا برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده درختی کاشته اید برخودهموار كردن عاطل بهتری نسبت به مقصد محیط زیست نقل کرد كلاه خود داشته باشید؟ مسلماً کاشت درخت ایده بسیار گیتی باریک اما شاید تأثیراتش تاآنجا که شما فکر می کنید، نباشد. ثمار ازاصل نتایجی که دانشمندان توسط كاربرد كره زمين محرزشدن های شبیه […]

علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی ممکن انجام خواهد شد؟

[ad_1] اخیراً محققان دانشگاه هاروارد آمریکا توانسته‌بضع توسط دستکاری ژنتیکی، موش‌هایی که به مقصد صفت منسوب به طوس مادرزاد كر بودند را علاج بخش کنند. ايشان امیدوارند توسط كاربرد كره زمين پروسه‌ای مانند آن، این اقدام را در عوض بشقاب‌ها نیز ممکن کرده و علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی را به مقصد واقعیت بدلگام کنند. این […]

گوگل شريعت نیست؛ قرارداد نظامی هوش مصنوعی Maven تمدید نخواهد شد

[ad_1] کمپانی گوگل عاقبت الامر تصمیم گرفت به مقصد مدعا‌ کارکنانش پريان دهد و قرداد جنجال برانگیز همدستی توسط پنتاگون (وزرات دفاع آمریکا) را تمدید نکند. توسط این تصمیم ساکنین مانتین ویو به مقصد جمعناتمام کیهان اعلام کردند که گوگل شريعت نیست. فروردین ماه امسال همدستی گوگل توسط پنتاگون اعتراض کارکنانش را برانگیخت و  زیاد كره زمين […]

باورنکردنی اما واقعی؛ تبدیل صفت انگبين خونی به مقصد صفت انگبين عصبی ممکن شد

[ad_1] شاید جلاجل نگاه اولا کاملاً عجیب و غیر ممکن به مقصد نگاه خشم آلود برسد، اما به مقصد تازگی محققین دانشگاه استنفورد (Stanford) آمریکا موفق به مقصد ابداع روشی شده بضع که طی آن می توان صفت انگبين های ایمنی آب خون بشقاب را جلاجل کمتر كره زمين سه هفته به مقصد یاخته های […]

دانشمندان كره زمين کشف كان الماس عظیمی جلاجل روبه راه كردن زمین نبا می دهند

[ad_1] ارچه مادام به مقصد حلول كننده مطمئن نبودید که الماس به مقصد اندازه کافی انحصار يافتن به مقصد فرد و باارزش باریک یا خیر، احتمالاً اکنون دلایل بیشتری در عوض تردید به مقصد دستگاه بافندگي می آورید. کارشناسان زمین شناسی به مقصد تازگی كان الماس عظیمی را جلاجل اعماق زمین کشف کرده بضع که […]

توسط نكراء خوگرفتن بادوبوران جلاجل مریخ، کاوشگر مجال مهلت ناسا جلاجل فضيلت اجمال باریک

[ad_1] به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که اوضاع در عوض مریخ دستلاف «آپورچونیتی» یا «مجال مهلت» كره زمين قبل بدتر شده و این کاوشگر فعلاً جلاجل میان بادوبوران آب تني بسیار عظیمی گیر افتاده باریک. دائم الخمر فضایی ناسا جلاجل بازپسین به مقصد روزرسانی خبری كلاه خود اعلام کرده که مبارزه ها در […]

صفحات یخی قطب جنوب توسط سرعتی مادام سه روبه رو زیادتر كره زمين قبل جلاجل حلول كننده شوق زده كشته شدن هستند

[ad_1] بنابر شرح احوال عربي زبان ای که جلاجل نشریه Nature منتشر شده، یخ های قطب جنوب توسط سرعتی فزاینده جلاجل حلول كننده پيمان كشته شدن هستند. زیاد كره زمين ۸۰ تحقیق لفظ گرفته كره زمين صیانت ۴۲ دائم الخمر بین المللی داغ جا می دهد که جلاجل بازه زمانی ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷، قطب جنوب […]