توسط نكراء خوگرفتن بادوبوران جلاجل مریخ، کاوشگر مجال مهلت ناسا جلاجل فضيلت اجمال باریک


به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که اوضاع در عوض مریخ دستلاف «آپورچونیتی» یا «مجال مهلت» كره زمين قبل بدتر شده و این کاوشگر فعلاً جلاجل میان بادوبوران آب تني بسیار عظیمی گیر افتاده باریک. دائم الخمر فضایی ناسا جلاجل اخیر به مقصد روزرسانی خبری كلاه خود اعلام کرده که مبارزه ها در عوض برقراری تباني توسط کاوشگر مجال مهلت موفقیت آمیز نبوده باریک و این ربات جلاجل پیمان نامعلومی به مقصد كله دار می سرما.

تیم ناسا فعلاً فرض را ثمار این گذاشته که باتری این کاوشگر رباتیک به مقصد کمترین مقیاس كلاه خود رسیده و و به مقصد همین خاطره ها صفت انحصارطلب قابلیت های مجال مهلت، به مقصد بغير وقت نما ماموریت، كره زمين کار افتاده بضع. ماضي كره زمين بیداری معاذاله در عوض بررسی مقیاس باتری، این مریخ دستلاف همچنان جلاجل همین موقعیت باقی خواهد ماند مادام اینکه پنل های خورشیدی آن مجدداً قادر به مقصد تامین انرژی باشند.

تصویری شبیه سازی شده كره زمين مقیاس تاریکی هوايي مریخ جلاجل نتیجه نكراء خوگرفتن بادوبوران

مشکل اصلی، همانطور که احتمالاً خودتان نیز رابط مضروب اید، آن باریک که آپورچونیتی توسط طوفانی بسیار مهتر مواجه شده. این بادوبوران طی هفته های اخیر دائماً مهتر و بزرگترين شده و هم اکنون نزدیک به مقصد یک چهارم مریخ را جلاجل ثمار گرفته. اینطور که كره زمين گواه ها پیداست، بادوبوران باروح اشاعت به مقصد زودی صفت انحصارطلب مریخ را جلاجل می گیرد و احتمالاً باید زیاد كره زمين ۱ ماه گوش به زنگ باقی بمانیم مادام مجال مهلت مجدداً توسط زمین تباني برپا کند؛ پوشيدگي توسط این فرض که گريبانگير آسیب نشده باشد.

همانطور که ناسا نیز كلام، این نخستین باری نیست که کاوشگر مجال مهلت جلاجل چنین وضعیتی محبوس می شود. جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۷ میلادی، این مریخ دستلاف طوفانی توسط مساحي كردن نفوذناپذیری ۵٫۵ را خلف وعده كله دار گذاشت که پوشيدگي این رقم جلاجل بادوبوران فعلی مریخ به مقصد ۱۰٫eight رسیده باریک. باید افزود که مریخ دستلاف مجال مهلت جلاجل اوباشيگري در عوض ماموریتی ۹۰ روزه تدارک دیده شده صفت بويناك، اما متخصصین عقیده دارند که این کاوشگر بسیار روح كريه نمناك بوده و می تواند به مقصد اختصاصی ۱۵ اسم باشليق به مقصد کار كلاه خود آدم كردن دهد.

صفحات یخی قطب جنوب توسط سرعتی برخودهموار كردن سه مواجه نزد زیادتر كره زمين قبل جلاجل حلول كننده شوق زده كشته شدن هستند


بنابر شرح احوال عربي زبان ای که جلاجل نشریه Nature منتشر شده، یخ های قطب جنوب توسط سرعتی فزاینده جلاجل حلول كننده پيمان كشته شدن هستند. زیاد كره زمين ۸۰ تحقیق لفظ گرفته كره زمين صیانت ۴۲ دائم الخمر بین المللی داغ جا می دهد که جلاجل بازه زمانی ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷، قطب جنوب جلاجل هر اسم باشليق ۲۱۹ میلیارد تُن ورقه یخی كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک؛ توسط نرخی که برخودهموار كردن سه مواجه نزد كره زمين دورودورنگ پیش كره زمين ۲۰۱۲ زیادتر و سریع نمناك باریک.

بین اسم باشليق های ۱۹۹۲ برخودهموار كردن ۲۰۱۷ میلادی، پيمان كشته شدن یخ ها جلاجل این شهربان، به مقصد فوق بانشاطشدن ۷٫۶ میلی متری مساحي كردن دریا كشيده شده شده باریک و ۴۰ درصد كره زمين این افزایش مساحي كردن، طی ۵ اسم باشليق اخیر رخ داده باریک. تیم های ثابت شدن در عوض شمارش این مقیاس كره زمين فوق بانشاطشدن پيمان دریا، به مقصد واپسین اطلاعاتی كره زمين ورقه های یخی قطب جنوب تاديه شده بضع که به مقصد کمک ۲۴ ماهوار به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن بضع. ایزابلا وِلیکُنیا، پروفسوری جلاجل دانشگاه کالیفرنیا و یکی كره زمين نویسندگان این شرح احوال می گوید که جمعناتمام تخمین های به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين جمعناتمام تکنیک ها، به مقصد يكدلي نتیجه ای یکسان را داغ جا داده بضع.

اندرو شفرد، نویسنده ارشد این مقاله و پروفسوری جلاجل دانشگاه لیدز نیز اضافه می کند که: «بنابر واپسین های ما، پيمان كشته شدن یخ های قطب جنوب طی هزل گويي اخیر توسط افزایشی چشمگیر هم نشين بوده و پلیدی آن جلاجل حلول كننده فوق استدلال كردن مساحي كردن دریا توسط شتاب بسیار بیشتری نسبت به مقصد ۲۵ اسم باشليق ماضي باریک».

به مقصد كلام محققان، به عمد به‌تمامی جلاجل بخش غربی قطب جنوب لفظ می گیرد؛ جایی که جریان های پرحرارت اقیانوسی به مقصد زیر یخچال ها راه پیدا کرده و ثبت كننده كندو را كره زمين بین می برند. تحقیقات داغ جا داده که بخش شرقی قطب جنوب، شهربان ای باثبات نمناك باریک اما جلاجل عین حلول كننده، اطلاعاتی کافی درزمينه این شهربان صور ندارد. و ضمناً به مقصد خاطره ها حجم عظیم یخ جلاجل بخش شرقی، نباید تصور کنیم این شهربان كره زمين تکرار سرنوشت بخش غربی جلاجل امانت نگهدار باریک. فرد یکی كره زمين یخچال های شروق قطب جنوب که حجم عظیمی داشته و Totten نامیده می شود، می تواند پيمان دریاها را به مقصد اندازه کل صفحات غربی قطب جنوب فوق بیاورد.

باآنكه هنوز مطمئن نیستیم که نرخ شوق زده شدگی یخ ها به مقصد شکل سابق افزایش می یابد یا خیر، محققان كره زمين رويداد چنین اتفاقی تقرير نگرانی می کنند. ولیکنیا می گوید: «دقیقا نمی دانم که این ضریب سه برابری همچنان آدم كردن می یابد یا خیر، اما به مقصد نظرم پتانسیل زیادی در عوض افزایش چشمگیر پيمان كشته شدن یخ ها صور دارد.». شفرد نیز عقیده دارد که فارغ كره زمين نرخ دقیق پيمان كشته شدن یخ ها، این مشکل یکبار افزونتر ثمار اهمیت مقابله توسط گرمایش زمین و به‌تمامی جوی هشياري می گذارد و دولت ها باید نگران شهرها و جوامع ساحلی باشند.

ازچه این آذريون فشان جلاجل کشوراکوادور صدایی شبیه به مقصد دم وبازدم بشقاب دارد؟ محققان عقبنشینی می‌دهند


محققان صدایی عربي زبان و عجیب را قبض کرده بضع که پشت بام كره زمين فعال كشته شدن یک آذريون فشان جلاجل کشوراکوادور به مقصد گوش رسید؛ صدایی استشهادات بخش شبیه به مقصد کوه آذريون فشانی جلاجل حلول كننده چرتك تكاپو كردن که به مقصد آرامی دم و بازدم می کند. این شرفه در عوض نخستین شهرستان بار زمانی که آذريون فشان «کوتوپاکسی» جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ فعال شد به مقصد گوش رسید اما نکته جالب اینجاست که حتی هنگامی که جلاجل حلول كننده وافور وزیر ها نیست هم می توان صدایش را شنید.

محققان ژورنال تحقیقات ژئوفیزیک می گویند این مهجور یک نت جلاجل سمفونی اصواتی باریک که آذريون فشان ها به مقصد راه می اندازند و توسط گوش توصيه كردن به مقصد ايشان كره زمين راه گرد هم آمدن، می توان به‌تمامی داخل کوه را تشخیص داد. همین محققان عقبنشینی می دهند که این صدای عجیب، به مقصد مرحله اي از زمان ای علاقه دارد که کوتوپاکسی جلاجل حلول كننده ضياع و عقار به مقصد رويارويي كردن صفت بويناك. ضمناً این شرفه قبض شده و می توانید خودتان هم به مقصد صدای استشهادات بخش آذريون فشان گوش دهید.

کوتوپاکسی آذريون فشانی تاچند لایه ای باریک که توسط یخچال های طبیعی پوشانده شده و جلاجل مسافر ۳۷ مایلی كره زمين پایتخت کشور کشوراکوادور آرامش طلب دارد. جلاجل یک فوران مهتر، یخچال های حوالی این آذريون فشان ممکن باریک شوق زده شوند و سیلابی فاجعه شهرستان بار به مقصد راه بیندازند. جلاجل آگوست اسم باشليق ۲۰۱۵ صفت بويناك که این آذريون فشان وافور انجام بده و خاکستر و صفت دستگاه حرارت زا و رخت شو را به مقصد هوايي فرستاد. محققان معتقدند که این فوران کوچک، «ملفوفه صوتی» آذريون فشان را تغییر داده و به مقصد همین خاطره ها باریک که این اصوات عجیب كره زمين آن زمان به مقصد گوش می رسند. عاريت یک فوران خاکستر افزونتر جلاجل ماه ژوئن ۲۰۱۶، به مقصد فهمید خاتمه داد.

این اصوات، موجی را شکل می دهند که مثل پیچ به مقصد سمت یک نقالي كردن می چرخند؛ به مقصد همین خاطره ها محققان غيرماذون «تورنیلو» را در عوض آن گلچين کرده بضع که جلاجل زبان اسپانیایی به مقصد معنای پیچ باریک. جلاجل حلول كننده موجودي گمان می رود که این تورنیلوها احتمالاً كره زمين انفجارهای کوچک یا اشکال رخت شو جلاجل بخش زیرین آذريون فشان باریک. این فعالیت ها باعث می شوند جو جلاجل دهانه عظیم آذريون فشان به مقصد جریان بیفتد و این شرفه را اشکال کند.

كره زمين آن جایی که این اصوات، زیر نمناك كره زمين آن هستند که در عوض گوش بشقاب دايگي شنیدن باشند و جلاجل طیف فروصوت آرامش طلب می گیرند، محققان توسط دستکاری دیجیتالی، آن را به مقصد تونی تبدیل کرده بضع که بشقاب ها قادر به مقصد شنیدن اش هستند. جلاجل حلول كننده موجودي زمین شناسان عقیده دارند که این کشف، گامی به مقصد صیانت پیش بینی فوران آذريون فشان ها باریک اما «هیچ تحقیقی به مقصد تنهایی نمی تواند مشکل جمعناتمام آذريون فشان ها را گدازش کند». ولی هر یافته جدیدی می تواند نویدبخش باشد و این یافته جدید، به مقصد لفظ کاملاً اتفاقی شبیه به مقصد نیرویی قدرتمند جلاجل طبیعت باریک که به مقصد آرامی شهواني می کشد. رويارويي كردن های پسندیده ببینی کوتوپاکسی.

باورنکردنی اما واقعی؛ تبدیل صفت انگبين خونی به مقصد صفت انگبين عصبی ممکن شد


شاید جلاجل نگاه اولا کاملاً عجیب و غیر ممکن به مقصد نگاه خشم آلود برسد، اما به مقصد تازگی محققین دانشگاه استنفورد (Stanford) آمریکا موفق به مقصد ابداع روشی شده بضع که طی آن می توان صفت انگبين های ایمنی آب خون بشقاب را جلاجل کمتر كره زمين سه هفته به مقصد یاخته های عصبی فعال تبدیل نمود.

پیش كره زمين این تصور می شد که تعدادی تبدیل عملکرد و ماهیت یک صفت انگبين هیچ راهی سواي تبدیل وزیر ها آن به مقصد یک صفت انگبين بنیادی فعال صور ندارد.

واجب شده به مقصد ذکر باریک که تیم مذکور زیاد كره زمين یک هزل گويي باریک که روی این ایده کار می کنند. ايشان جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۰ موفق شده بودند صفت انگبين های پوستی موش ها را به مقصد نورون های عصبی مغز ايشان تبدیل نمایند. پیش كره زمين این تصور می شد که تعدادی تبدیل عملکرد و ماهیت یک صفت انگبين هیچ راهی سواي تبدیل وزیر ها آن به مقصد یک صفت انگبين بنیادی فعال صور ندارد.

اما محققین دانشگاه استنفورد عملاً تاييد كردن کردند که دستگاه بافندگي اندک جلاجل موش ها می توان این محب تآميز را نادیده گرفت. ايشان یک اسم باشليق پس ازآن یعنی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ همین پروسه را روی صفت انگبين های پوسه بشقاب به مقصد اعمال رساندند. گرچه جلاجل منتها مشخص شد که اجرای آن جلاجل مقیاس انسانی بسیار دشوارتر بوده و نتیجه نهایی نیز استريوفونيك رضایت بخش نیست.

تبدیل گلبول های سفید T به یاخته عصبی

ماریوس ورینگ (Marius Wernig) مدير تیم مذکور درزمينه یافته جدید تیمش می گوید: «تبدیل صفت انگبين های بزرگوار بیماران به مقصد صفت انگبين های بنیادی فعالی جلاجل مقیاس وسیع بسیار سخت و خارق عادت هزینه ثمار باریک. طي این که دسترسی به مقصد مقدار کافی صفت انگبين پوستی فرایندی مايه زحمت شدن و دارای ماليات خواهد صفت بويناك. همین مشکلات ما را ثمار آن داشت برخودهموار كردن مسیری متفاوت را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم.»

حلول كننده توسط تعالی جدید و تاریخ سه تار تیم فروسو مدیریت ورینگ، می توان كره زمين یک میلی لیتر آب خون بشقاب زیاد كره زمين ۵۰ هزار صفت انگبين عصبی فعال برگيري انجام بده. طي این که به مقصد هیچ وجه بااستعداد نیست همال به مقصد تازگی ادراك پذير كردن شده یا اسم باشليق ها جلاجل حالت جامدشدن نگداری شده باشد.

شيوه تفكر کار بسیار جالب باریک. مهجور کافیست ۴ پروتئین خاص را به مقصد همال كلاه خود اضافه کنید برخودهموار كردن طی فرایند سه هفته ای صفت انحصارطلب گلوبول های سفید قسم T موجود جلاجل آن تبدیل به مقصد یاخته های عصبی شوند.

تبدیل گلبول های سفید T به یاخته عصبی

ورینگ جلاجل این به دفعات می گوید: «صفت انگبين های T یکی كره زمين تخصصی ترین صفت انگبين های ایمنی جلاجل بدن ما هستند و شکلی کاملاً کروی دارند. مشاهده تبدیل سریع و مستقیم ايشان به مقصد یک نورون فوق تصور و تعجب انگيز باریک.»

شاید تصور شود که كره زمين همین فردا می توان كره زمين این نورون های تولیدی تعدادی علاج بخش كاستي های عصبی جلاجل بيگانگان فلج كاربرد نمود، اما مشکل اینجاست که این صفت انگبين ها فعلاً قادر به مقصد ایجاد پیوندهای سیناپتیک توسط افزونتر صفت انگبين ها نیستند. اما كره زمين ايشان می توان تعدادی کمک به مقصد تحقیقات تخصصی كره زمين طریق شبیه سازی موقعیت مغزی چندی بیماران همچون مبتلایان به مقصد اوتیسم و اسکیزوفرنی بسیار مفید خواهد صفت بويناك.

دانشمندان یقین دارند که یافته اخیر کمک بسیار بزرگی جلاجل آشنا مرغوبيت سه تار و کار بیماری های فوق و یافتن روشی كاستن تعدادی علاج بخش ايشان به مقصد نمره می آید.

گوگل شريعت نیست؛ قرارداد نظامی هوش مصنوعی Maven تمدید نخواهد شد


کمپانی گوگل عاقبت الامر تصمیم گرفت به مقصد مدعا‌ کارکنانش پريان دهد و قرداد جنجال برانگیز همپیشگی توسط پنتاگون (وزرات دفاع آمریکا) را تمدید نکند. توسط این تصمیم ساکنین مانتین ویو به مقصد جمعناتمام کیهان اعلام کردند که گوگل شريعت نیست.

فروردین ماه امسال همپیشگی گوگل توسط پنتاگون اعتراض کارکنانش را برانگیخت و  زیاد كره زمين سه هزار کارمند این شرکت جلاجل مکتوبای به مقصد ساندار پیچای زن خواهي واي این قرارداد شدند.

ماجرا آنجا تبيره گرفت که چندی پیش تعدادی كره زمين کارمندان گوگل توسط استعفای ردياب‌جمعی خودشان به مقصد فهمید همپیشگی توسط پنتاگون بیانات داغ جا دادند. پشت بام كره زمين این ماجراها گوگل تصمیم گرفت عبارت «شريعت نباشید» را كره زمين منبع اخلاقی كلاه خود حذف شدني انجام بده و مجموعه‌ای آن را مرتبط توسط فعالیت‌های اخیر شرکت دانستند.

حلول كننده به مقصد تازگی «دایان گرین» رییس گوگل کلاد (سرویس ابری این کمپانی) به مقصد صفت منسوب به طوس اسموسيع کارکنان این شرکت را آلات لهو نموده که قرارداد همپیشگی این کمپانی توسط وزارت دفاع آمریکا تمدید نخواهد شد و واجب شده نیست ايشان نگران این فهمید باشند.  جالب اینجاست که این تصمیم فرد تاچند دوال كره زمين پشت بام كره زمين درستكاري‌های مدیرعامل این کمپانی درزمينه تجدیدنظر جلاجل باروح فعالیت‌های نظامیشان گرفته شده باریک.

چندی پیش مدیرعامل گوگل به مقصد کارکنان كلاه خود گفت جلاجل پی به مقصد کارگیری اصولی هستند که جلاجل طولانی اختصاصی بیانگر دیدگاهشان باشد. ایضاً او جلاجل گفتگو توسط نیویورک تایمز گفت که یکی كره زمين این علوم شرعي، نهي كردن كاربرد كره زمين هوش مصنوعی جلاجل تسلیحات باریک.

این اسم مكلف می‌تواند نارضایتی تاچند ماهه‌ی ساکنین مانتین ویو را كره زمين بین برده و عاقبت الامر یک موقعیت خوشایند را جلاجل این کمپانی رقم زند. چندی پیش شرح احوال شده صفت بويناك کارمندان گوگل معتقدند که همپیشگی این شرکت توسط پنتاگون در عوض توسعه‌ی هوش مصنوعی سلاح جنگي‌ها، قانون‌های نانوشته‌ی اخلاقی ساکنین مانتین ویو را زیر پايين آمدن گذاشته چريدن که پیشتر شعار این کمپانی «شريعت نباشید» صفت بويناك.

حلول كننده گرین به مقصد کارکنان گوگل اطمینان داده که منتفي نمايش دادن نارضایتی ايشان جلاجل اولویت اولا این کمپانی آرامش طلب دارد و این اسم مكلف دلیل اصلی تمدید نکردن قرارداد همپیشگی توسط پنتاگون بوده باریک. این تصمیم موجب شده که آبرودار كره زمين دستگاه بافندگي رفته‌ی گوگل به مقصد ايشان همچنين گردد و کاربران كره ارض دوباره پارچه نخي درشت باف شوند که گوگل شريعت نیست و هیچگاه نخواهد شد.

 

تماشا کنید: کشف یک قدغن شدن سیاره ای مهتر به مقصد لطف هوش مصنوعی گوگل

علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی ممکن شود؟


اخیراً محققان دانشگاه هاروارد آمریکا توانسته‌بضع توسط دستکاری ژنتیکی، موش‌هایی که به مقصد صفت منسوب به طوس مادرزاد كر بودند را علاج بخش کنند. ايشان امیدوارند توسط كاربرد كره زمين پروسه‌ای مانند آن، این اقدام را تعدادی بشقاب‌ها نیز ممکن کرده و علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی را به مقصد واقعیت بدلگام کنند.

این محققان توسط تزریق ژن ویرایشگر به مقصد صفت انگبين‌های گوش جوندگان كر توانسته‌بضع که ژن جهش یافته‌ی عملي ساختن ناشنوایی را كره زمين کار انداخته و بدین شکل علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی را ممکن سازند.

به مقصد شرح احوال تیم های تحقیقاتی آمریکایی، موش‌های علاج بخش شده‌ می‌توانند صداهایی توسط درافتادن موج کمتر كره زمين ۶۵ دسی شايد (مساحت گرفتن صدای درستكاري معمولی كورس بشقاب) را شنیده و به مقصد آن بیانات داغ جا دهند. این درحالی باریک که همین موش‌ها پیش كره زمين علاج بخش نمی‌توانستند صداهایی توسط درافتادن موج ۸۰ دسی‌شايد یعنی مساحت گرفتن صدای ترافیک شهری را بشنوند.

سيني شرح احوال منتشر شده موش‌های علاج بخش شده، فرد پشت بام كره زمين هشت هفته توانستند که به مقصد صداهای مختلف عکس العمل داغ جا دهند درحالیکه اتفاقی تعدادی موش‌های افزونتر  نیافتاده باریک.

جلاجل جریان این تحقیقات، فرد جلاجل یکی كره زمين گوش‌های شماری كره زمين این جوندگان آزمایشگاهی (که بتهون نامیده شدند)، ژن معالج تزریق شد و باعث شد برخودهموار كردن جلاجل گوش علاج بخش شده صفت انگبين‌های موی سالمتری مشاهده گردد. این صفت انگبين‌های مو جلاجل واقع مسئولیت توزين صدای بیرونی دارند که جلاجل بيگانگان كر بوسیله‌ی ژن TMC1 ازميان رفته شده‌بضع.

به مقصد كلام‌ی «دیوید لیو» مدير تیم تحقیقاتی دانشگاه هاروارد، نیمی كره زمين باروح‌های ناشنوایی مادرزادی جلاجل بشقاب‌ها، دلایل زیرساختی ژنتیکی دارد. بشقاب‌هایی که ژن جهش‌یافته‌ی TMC1 را جلاجل DNA كلاه خود دارند ناچیز‌ناچیز قوای‌ شنوایی كلاه خود كره زمين سنینی ۵ برخودهموار كردن ۳۰ سالگی كره زمين دستگاه بافندگي می‌دهند و زیادتر ايشان جلاجل صحنه ۵۰ سالگی کاملاً کر می‌شوند.

اکنون به مقصد كلام‌ی کارشناسان این احيانا صور دارد که توسط تکرار پروسه‌ی تزریق ژن معالج به مقصد DNA بيگانگان، رویای علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی تعدادی بشقاب‌ها كمال يابي یابد و افزونتر فرد ناشنوای مادرزادی صور نداشته باشد.

سایبان ها

سایبان ماشین
سایبان ماشین بهترین محافظ خودرو در برابر اشعه مضر آفتاب، نزولات جوی، فضولات پرندگان و شیره درختان می باشد. استفاده از سازه های فلزی سبک با پوششهای یو پی وی سی در حال حاضر متداول ترین سازه مورد استفاده جهت سایبان پارکینگ خودرو ها می باشد. عملکرده های سازه ای نظیر درجات نامعینی بالا، استحکام بالا و انعطاف پذیری سازه ای و معماری از ویژگیهای مهم سایبان خودرو ها می باشد.

سایبان ورزشگاه
مهترین استفاده از سازه های سبک فلزی و خصوصا خرپاهای دو بعدی و سه بعدی در سازه های ورزشی در پوشش سقف ورزشگاهها و سالن های سرپوشیده ورزشی و همینطور پوشش سایبان جایگاه تماشاگرها می باشد. استفاده از دهانه های با طول زیاد برای سقف سالن های ورزشی و همچنین سازه های کنسولی و طره ای برای پوشش سایبان ورزشگاه استفاده از خرپاها را در این زمینه اجباری می نمایند.

سوله های خرپایی
استفاده از خرپاها برای پوشش دهانه های با ابعاد زیاد بصورت معمول کاهش هزینه های اجرا، کاهش بارهای مرده سازه ای و نهایتا کاهش هزینه در ساخت سازه ها را در پی دارد. استفاده از سقف های قوسی خرپایی سرعت اجرای سقف را در حین کاهش هزینه بهبود می بخشد. دهانه ها بسیار زیاد معمولا در ساخت سوله های صنعتی، انبارها و باراندازها و همچنین سالن های ورزشی کاربرد فراوانی دارد.

سایبان خودرو – سایبان ماشین – سایبان پارکینگ

سایبان ورزشی

مهترین استفاده از سازه های سبک فلزی و خصوصا خرپاهای دو بعدی و سه بعدی در سازه های ورزشی در پوشش سقف ورزشگاهها و سالن های سرپوشیده ورزشی و همینطور پوشش سایبان جایگاه تماشاگرها می باشد. استفاده از دهانه های با طول زیاد برای سقف سالن های ورزشی و همچنین سازه های کنسولی و طره ای برای پوشش سایبان ورزشگاه استفاده از خرپاها را در این زمینه اجباری می نمایند.

سوله خرپایی

استفاده از خرپاها برای پوشش دهانه های با ابعاد زیاد بصورت معمول کاهش هزینه های اجرا، کاهش بارهای مرده سازه ای و نهایتا کاهش هزینه در ساخت سازه ها را در پی دارد. استفاده از سقف های قوسی خرپایی سرعت اجرای سقف را در حین کاهش هزینه بهبود می بخشد. دهانه ها بسیار زیاد معمولا در ساخت سوله های صنعتی، انبارها و باراندازها و همچنین سالن های ورزشی کاربرد فراوانی دارد.

طراحی سازه ای و معماری

طراحی و ساخت این نوع سازه ها با تیم مجرب طراحی و ساخت این شرکت این امکان را به کارفرماها میدهد تا با حفظ مقاومت، هزینه ها را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داده در عین حال که ساختار معماری و زیباشناختی آن حفظ نمایند. رعایت تمامی ضوابط محاسباتی و مهندسی در طراحی ها نوید استحکام و عمر مفید سایبان را در کنار هزینه افتصادی به همراه دارد.

سایبان ماشین

سایبان ماشین بهترین محافظ خودرو در برابر اشعه مضر آفتاب، نزولات جوی، فضولات پرندگان و شیره درختان می باشد. استفاده از سازه های فلزی سبک با پوششهای یو پی وی سی در حال حاضر متداول ترین سازه مورد استفاده جهت سایبان پارکینگ خودرو ها می باشد. عملکرده های سازه ای نظیر درجات نامعینی بالا، استحکام بالا و انعطاف پذیری سازه ای و معماری از ویژگیهای مهم سایبان خودرو ها می باشد.

 

 

 

 

منبع : http://apamasaze.ir/

تنوع تابلو ها

تابلو کامپوزیت ساخت تابلو کامپوزیت

تابلوهای  کامپوزیت با زیر سازی فلزی ساخته می شود  و روی آن با ورق کامپوزیت  پوشیده  می شود. که زمینه اصلی تابلو و نما را  با کامپوزیت  که از جنس آلمینیوم می باشدانجام می شود . و روی  زمینه اصلی تابلو را با حروف های برجسته  نور دار  و یا بدون  نور کار می شود

ورق کامپوزیت در رنگهای اصلی و مختلف موجود  است که دارای  مدلهای  طرح  چوب  طرح  سنگ و  طرح  استیل .موجود است. که  در بعضی مواقع از چوب ترمووود  ویا  چوب پلاست هم  می توان  برای  زیبا سازی  بیشتر و دیزاین بهتر به  صورت  ترکیبی کار کرد.

اجرای سریع، تنوع در رنگ، عایق  صوتی . مقاوم در مقابل سرما و گرما، سبکی ساختمانی و بازسازی هر گونه نمای قدیمی به زیباترین و جدیدترین نمای مدرن  و کلاسیک امروزی با کیفیت بسیار بالا و زیبا ترین طرح های موجود تابلوهای کامپوزیت   و نمای کامپوزیت یکی از پر کار برد ترین متریالهای مصرفی  در نما  را دارد.که  هم  برای نماهای  ساختمانی و هم  برای  نمای تابلوهای  تبلیغاتی و دیزاین های  داخلی  اداری.ویا تالارها و نمایشگاه ها  مورد استفاده قرار می گیرد..که از جنس آلمینیوم رویه  دو طرف  وسط آن از جنس  پلی اتینل می باشد.که  در رنگهای مختلف موجود است.که قابلیت  ترکیبی کار کردن با  اجناس دیگر  مثل  ترمووود . یا چوب پلاست  را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

منبع : تابلو سازی

پلان کسب و کار

اساساً برای درخواست در ویزای سرمایه گذاری یک پلان کسب و کار نوشته می‌شود تا بتواند ایالت یا سازمانی را برای انجام سرمایه گذاری در آن کشور متقاعد کند. شاید شما نیز مانند اکثر صاحبان کسب و کار کوچک، تا به حال هرگز یک پلان کسب و کار رسمی ننوشته باشید و اینک برای تکمیل درخواست سرمایه گذاری خود با مرحله ی نسبتا دشوار نوشتن پلان کسب و کار روبرو هستید. اساسا داشتن یک پلان کسب و کار منسجم می تواند یکی از مهم ترین دلایل رد یا پذیرش نهایی درخواست سرمایه گذاری شما باشد. به همین دلیل دراین مقاله سعی کردیم توضیح دهیم نحوه ی نوشتن پلان کسب و کار خوب چیست و اصولا پلان کسب و کار باید دارای چه ویژگی هایی باشد. به یاد داشته باشید که ارزش طراحی پلان کسب و کار به پروسه و روند آن است نه نوشته ی نهایی ای که تحویل می دهید.

پلان کسب و کار نشان دهنده چیست؟

آماده کردن یک پلان کسب و کار نتیجه ی نهایی روند طرح ریزی نیست، بلکه تحقق طرح، هدف نهایی است. با این وجود نوشتن پلان یک مرحله ی میانی بسیار مهم است. پلان نشان می دهد که به منظور یک کسب و کار محرز، بررسی های دقیق در ایجاد کسب و کار انجام شده است و برای راه اندازی آن کارآفرین، وظیفه اش را انجام داده است.

نوشتن طرح یا پلان کسب و کار به دلایل زیر لازم است:

نشان می دهد که مالک درباره ی آن کسب و کار و اهدافش و میزان سرمایه ی مورد نیاز آن به دقت فکر کرده است
بررسی کنندگان پلان را متقاعد می کند که سرمایه گذاری در این کسب و کار عملی و منطقی خواهد بود
با فرض خوب نبودن ایده ی کسب و کار، بهتر است در همین مرحله ی برنامه ریزی مشخص شود که آیا این کسب و کار سود ده خواهد بود یا نه تا این که سرمایه ای از دست برود یا پروژه ای به شکست منتهی شود.
در ابتدای این مقاله ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در بخش پلان کسب و کار شما قرار است یک نوشته ی ۱۰۰۰ کلمه ای تا نهایت ۱۵۰۰ کلمه ای تهیه کنید پس دقت بفرمایید که نکات ارائه شده در این مقاله در واقع برای ایجاد ایده و دانستن این که چه مطالبی را می توانید در هر بخش بیان کنید تهیه شده است و در واقع این مقاله می تواند شما را در نوشتن هر دو نوع پلان کسب و کار کوتاه یا بلند یاری کند.

فاکتور های امتیاز درپلان کسب و کار در ایالت بریتیش کلمبیا

یکی از مواردی که شما نیازمند نوشتن یک پلان کسب و کار مختصر هستید بخش پایانی درخواست سرمایه گذاری در ایالت بریتیش کلمبیا می باشد که فاکتور های امتیاز درپلان کسب و کار مطابق با موارد ذکر شده در راهنمای سال ۲۰۱۷ این ایالت به سه بخش اصلی تقسیم می شود که حداکثر امتیاز قابل کسب از این بخش ۸۰ امتیاز می باشد.

فاکتور های امتیاز درپلان کسب و کار
۲۸    قابلیت زیسن یا کارایی تجاری
۲۴    قابلیت انتقال مهارت ها
۲۸    منافع اقتصادی
۸۰    حداکثر امتیاز موجود

هر یک از بخش های بالا نیز خود به بخش های جزئی تری تقسیم میشوند که به شرح زیر است:

الف. قابلیت زیسن یا کارایی تجاری (Commercial Viability)

قابلیت زیسن یا کارایی تجاری
۱۰    مدل کسب و کار جدید یا طرح  بهبود / گسترش
۴    چگونگی بازار
۴    نکته / مزیت فروش منحصر به فرد
۴    فعالیت های مورد نیاز
۴    درصد مالکیت کسب و کار پیشنهادی
۲    عوامل خطر بالقوه
۲۸    حداکثر امتیاز موجود

قابلیت انتقال مهارت ها (Transferability of Skills)

قابلیت انتقال مهارت ها
۲۴    (تنها) تجربه ی کسب و کار و بیزینس
۱۴    (تنها) تجربه ی کار
۲    مهارت زبانی (نمره ی اضافی)
۲۴    حداکثر امتیاز موجود

منافع اقتصادی (Economic Benefits)

سود اقتصادی
۱۶    شناسایی یک عامل کلیدی و / یا سود ویژه اقتصادی
۱۲    محل سکونت بر اساس منطقه های سکونتی بریتیش کلمبیا
۲۸    حداکثر امتیاز موجود

و سپس در بخش دیگری می خوانیم که پلان کسب و کار یا طرح کسب و کار باید سند نوشته شده ای در حدود ۱،۰۰۰ تا ۱،۵۰۰ کلمه باشد و باید به موارد زیر پاسخ داده باشد:

توصیف کسب و کار و عملکرد آن (description of business and its operations)
آنالیز و تحلیل رقابتی (competitive analysis)
توضیح جزئی تر درباره سرمایه گذاری ها و دلایل منطقی برای اقلام عمده ی سرمایه گذاری (elaboration of proposed investments, and rationale for major investment items)
منابع انسانی شامل مشاغل ایجاد شده و جزئیات نگهداری (human resources, including job creation/maintenance details)
مجموعه ی مهارت ها و تجربه ی کاندیدا و یک ارزیابی از اجرایی بودن کسب و کار تحت مدیریت خود فرد؛ (your skill set and experience and an assessment of business viability under your management)
نقش پیشنهادی خود کاندیدا در کسب و کار (your proposed role in the business)
فعالیت های مورد نیاز (due diligence activities)
عوامل خطر بالقوه (potential risk factors)
حال بر مبنای اطلاعات ارائه شده در بالا به نظر می رسد که می توان برای سه بخش اصلی یک پلان ساختاری به شرح زیر را ارائه داد:

ساختار پیشنهادی برای پلان کسب و کار

الف. قابلیت زیسن یا کارایی تجاری

الف. ۱٫ خلاصه ی اجرایی (Executive Summary)

الف. ۲٫ مدل کسب و کار جدید یا طرح  بهبود / توسعه

الف. ۳٫ توصیف کسب و کار و عملکرد آن (description of business and its operations)

الف. ۴٫ چگونگی بازار، آنالیز و تحلیل رقابتی (competitive analysis)

الف. ۵٫ نکته / مزیت فروش منحصر به فرد

الف. ۶٫ فعالیت های مورد نیاز (due diligence activities)

الف. ۷٫ تکنولوژی

الف. ۸٫ توضیح درباره ی سرمایه گذاری و دلایل اصلی اقلام عمده ی آن و پیش بینی هزینه ها

الف. ۹٫ درصد مالکیت کسب و کار پیشنهادی

الف. ۱۰٫ نقش پیشنهادی خود کاندیدا در کسب و کار (your proposed role in the business)

الف. ۱۱٫ عوامل خطر بالقوه (potential risk factors)

ب. قابلیت انتقال مهارت ها

ب. ۱٫ مجموعه ی مهارت ها و تجربه ی کاندیدا و یک ارزیابی از اجرایی بودن کسب و کار تحت مدیریت خود فرد

ب. ۱٫ ۱٫ داشتن (تنها) تجربه ی کسب و کار و بیزینس

ب. ۱٫ ۲٫  داشتن (تنها) تجربه ی کار

ب. ۲٫ مهارت زبانی (نمره ی اضافی)

ج. منافع اقتصادی

ج. ۱٫ شناسایی یک عامل کلیدی و / یا سود اقتصادی قابل توجه

ج. ۲٫ منابع انسانی شامل مشاغل ایجاد شده و جزئیات نگهداری

ج. ۳٫ محل قرارگیری کسب و کار بر اساس منطقه های سکونتی و جمعیتی بریتیش کلمبیا

اینک به بررسی هر یک از این بخش ها به شکل جداگانه خواهیم پرداخت.

الف. قابلیت زیسن یا کارایی تجاری

الف. ۱٫ خلاصه ی اجرایی (Executive Summary)

خلاصه ی اجرایی شما باید نمایی کلی از این موارد باشد: پلان کسب و کار شما، اهداف کلیدی کسب و کار و طرح آن، ساختار مالکیت، تیم مدیریت، محصول یا خدماتی که ارائه خواهید داد، بازار(های) هدف، مزیت های رقابتی، استراتژی بازاریابی، و خلاصه ای از پیش بینی های مالی و تاریخ های اصلی انجام کارهای اصلی. اما توجه کنید که بهتر است خلاصه ی اجرایی آخرین چیزی باشد که می نویسید. هر پاراگراف باید خلاصه ای از جزئیات بیشتر از بخش مرتبط پلان باشد.

خلاصه اجرایی راهروی ورودی شما به پلان کسب و کار است. اینجا جایی است که باید توجه خواننده خود را جلب کنید و اجازه دهید آن ها آنچه را که شما می خواهید انجام دهید بدانند و برای خواندن بقیه ی متن ترغیب شوند. سعی کنید از نوشتن زیاد در این بخش پرهیز کنید چرا که امروزه همه ی متخصصان یک پلان خلاصه شده ولی دقیق را ترجیح می دهند.

اساسا اولین پاراگراف باید درباره ی این موضوع باشد که طرح شما و پلان آن کلا درباره ی چیست. بعد از آن باید نکات خیلی مهم هایلایت شود مانند فروش و سودی که پیش بینی می کنید، واحدهای فروش، میزان سوددهی، و کلیدهای اصلی موفقیت. مثلا در اینجا می توان یک نمودار از پیش بینی نکات برجسته ی فروش، سود ناخالص (قبل از بهره و مالیات) برای سه سال آینده را قرار داد که االبته باید این چارت و اعداد آن را مختصرا توضیح دهید. پس از آن باید اهداف اصلی خود را بیان کنید (بهتر است در لیستی که شماره خورده قرار دهید)، و بعد رسالت شما و مسیرهای رسیدن به موفقیت (به طور مثال: چه چیزی کسب و کار شما را از سایر رقبایتان متمایز می کند).

به طور کلی این بخش می تواند شامل موارد زیر باشد:

توضیح مختصری در مورد کسب‌ و کار و معرفی محصول تولیدی یا خدمات قابل ارائه: مثلا محصول تولیدی آن و بازاری که این محصول در آن عرضه خواهد شد. باید دقیقا بگویید چه چیزی به چه کسانی فروخته خواهد شد و اینکه محصول شما چه ویژگی رقابتی ای خواهد داشت.
بازار کار موجود و میزان تقاضا
رقبای اصلی موجود
میزان نیازهای مالی: به شکل واضحی بیان کنید که سرمایه ی لازم برای شروع این کسب و کار و ادامه و توسعه ی آن چقدر است. و بیان کنید که سرمایه ی آورده ی شما به چه صورت استفاده خواهد شد.
ویژگی های مالی: نکات برجسته ی مهم مالی کسب و کار از جمله فروش، سود، جریان های نقدی و بازگشت سرمایه گذاری را مختصرا توضیح دهید.

 

 

 

 

 

 

 

منبع : http://www.iranmohajerat.ir/

تغییر تابعیت بر اثر ازدواج

تغییر تابعیت بر اثر ازدواج

چه ارتباطی بین ازدواج و تابعیت دارد؟ یا ازدواج ملازمه ای با تغییر تابعیت دارد؟ چه عقایدی در مورد تغییر تابعیت در اثر ازدواج وجود دارد؟ آیا زوجین حق انتخاب تابعیت بر اثر ازدواج را دارند؟ آیا تغییر تابعیت در اثر ازدواج امری ارادی است یا قهری؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد تغییر تابعیت بر اثر ازدواجتوضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.

در اغلب موارد زن پس ازدواج تابعیت قبلی خود را از دست داده ، و تابعیت شوهر خود را کسب می کند و در صورتی که دولت متبوع اولیه ، تابعیت اصلی وی را سلب نکرده و زن نیز تقاضای ترک تابعیت اولیه خود را نکرده باشد ، در این صوورت زن تابعیت مضاعف خواهد داشت.

در اغلب کشورها که معتقد به اصل وحدت تابعیت هستند ، هرگاه زوج تابعیت آن کشور را تحصیل کند همسر وی نیز نبعه ان کشور خواهد شد؛ برای مثال قانون ایران تابعیت ایرانی شوهر را که بر اثر تقاضا بدست آمده به زوجه تحمیل می کند ، ولی به زن نیز فرصت می دهد که در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر به تابعیت سابق شوهر رجوع کند .  نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که قانون تکلیف زنی را که بخواهد به تابعیت اصلی خود برگردد معین نکرده است.

البته در مورد منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن براثر ازدواج اختلاف نظر است وجود دارد . بعضی این تغییر تابعیت را ناشی اراده زن می دانند و برخی نیز آن را غیرارادی می دانند ، و عده ای دیگر آن را ناشی از وصف نهاد ازدواج می دانند.

قایلان به نظریه ارادی بودن تابعیت استدلال می کنند که زن با قبول ازدواج تابعیت شوهر را می پذیرد ، زیرا هنگام ازدواج کرده است ؛ بنابر این در حقیقت به طور ضمنی تابعیت شوهر خود را نیز قبول کرده است. به همین جهت است که تابعیت بعدی شوهر به زن تحمیل نمی شود. عمدترین ایراد وارد براین نظریه این است که :

اولا) بین اراده برای ازدواج و تغییر تابعیت هیچ تلازمی وجود ندارد تا تحقیق یکی مستلزم تحقیق دیگری شود بنابراین در قوانین برخی کشورها پذیرش ازدواج پذیرش تابعیت شوهر را به دنبال ندارد.

ثانیا) چنانچه مجرد آگاهی زن از تابعیت شوهر در زمان ازدواج ، به معنای اراده و اختیار وی در پذیرش تابعیت شوهر باشد ، طبق قاعده او می بایست قادر بر ممانعت از تحمیل تابعیت شوهر باشد، طبق قاعده او می باست قادر بر ممانعت از تحمیل تابعیت شوهر باشد ، در حالی که تابعیت شوهر بروی تحمیل شده است و او نیز نمی تواند از ان جلوگیری کند.

ثالثا ) اراده و اختیار نمی تواند به صورت فرضی و خیالی وجود داشته باشد، بلکه باید به صورت صریح و عملی ابراز شود. بدیهی است زنی که به ازدواج مردی خارجی در می آید به صورت قهری به تابعیت وی در آمده است و بنابراین اراده خویش را به صورت صریح و عملی ابراز کند.

قایلان به نظر غیر اردی بودن تابعیت معتقدند که تابعیت دولت متبوع مرد خارجی ، خارج از اراده و اختیار زن است و بروی تحمیل می شود . بر این نظریه ایرادات زیر وارد است زیرا:

اولا ) همچنان که گفته شده است بین اراده برای ازدواج  و تغییر تابعیت هیچ تلازمی وجود ندارد تا تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری شود.

ثانیا)  قبول این نظریه ملازمه دارد با اینکه تمام تغییر تابعیت های بعدی شوهر در دوران ازدواج به زن تحمیل شود ، در حالی که در بسیاری از قوانین کشورها ، تابعیت ها بعدی شوهر به زن تحمیل  نخواهد شد.

عقیده دیگر آن است که تغییر تابعیت براثر ازدواج نه ارادی و نه غیر اردی است بلکه ، این تغییر تابعیت ناشی از خود عقد ازدواج است، بدیم معنا که زن فقط قصد ازدواج کرده و تغییر تابعیت ناشی از خود عقد ازدواج است، بدین معنی که زن فقط قصد ازدواج کرده  و تغییر تابعیت زن اثری قهری زناشویی و ازدواج است.  که قانون بر وی تحمیل کرده است.  براین اساس گفته شده است وقتی زنی ازدواج می کند سازمان قانونی ازدواج همانطور که در کشور متبوعه شوهر ( یا محل انعقاد عقد ) تاسیس شده می پذیرد . بدیهی است که رضایت زن برای ازدواج لازم است ، ولی همین که زن به این امر تن دهد ، خود به خود اثار قهری آن را نیز می پذیرد ، و در حقیقت تمام آثار آن نهاد را قبول می کند و خلاصه همانطوری که حجر زن و سلطه شوهر و غیر قابل تغییر بودن برخی از تبعات قرارداد های ازدواج از آثار قهری ازدواج است ، تغییر تابعیت زن هم اثرقهری زناشویی است . ولی به نظر می رسد هیچ کونه تلازمی بین اراده ازدواج ، آثار قهری آن ، و تغییر تابعیت وجود ندارد ،تا آن که تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری باشد . بدین دلیل در قوانین بعضی از کشور ها نظیر فرانسه ، استقلال تابعیت زوجین را در فرضی که زن فرانسوی و شوهر تبعه خارجی باشد پذیرفته اند .

بنابراین بهتر است گفته شود مسئله تابعیت امری مستقل از ازدواج است و تحمیل یا عدم تحمیل ان در اختیار دولت ها می باشد ؛ در نتیجه ممکن است در برخی از کشور ها به زن چنین اختیاری داده شود که تابعیت خود را حتی بعد از ازدواج نگه دارد یا این که برعکس تابعیت زن را بر شوهر تحمیل کنند ، و یا این که دولت در این زمینه تصمیم دیگری بگیرد . اگر چه لازم است زن وشوهر برای حفظ و انسجام کانون خانواده تابعیت یکسان داشته باشند ، نظر به این که تابعیت امری سیاسی است و به اراده دولت ها و تصمیم آن ها وابسته است ، دولت ها بر حسب قوانین و مقررات و اوضاع و احوال جامعه خود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کنند.

شما متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر  با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید.  موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.

 

نگارنده: امید محمدی

 

 

 

 

 

 

 

منبع : https://malekpour.ir/