کشورچین هم اکنون مهتر ترین اشکال کننده انرژی خورشیدی جلاجل كره ارض باریک

[ad_1]

توسط مشاهده تصاویر شهرهای مهتر و تکنیک کشورچین، به مقصد اسم مورد پکن و نزم-وافور غلیظی که ثمار برفراز ايشان گسترده شده، مهجور چیزی که به مقصد هوش نمی آید تباني این کشور و سرچشمه ها انرژی شهرستان باریک، اما ظاهراً باید این تصور را کنار بگذاریم.

به مقصد شرح احوال دائم الخمر انرژی ملی کشورچین (NEA) جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ اشکال انرژی خورشیدی جلاجل این کشور زیاد كره زمين كورس روبه رو افزایش یافته و جلاجل پایان اسم باشليق به مقصد رقم خیره کننده ۷۷٫۴۲ گیگاوات رسیده. توسط این شمار، کشورچین جلاجل حلول كننده موجودي مقام در‌آغاز را جلاجل بین صفت انحصارطلب کشورهای كره ارض كره زمين نگاه خشم آلود ظرفیت اشکال انرژی خورشیدی جلاجل اختیار دارد.

پوشيدگي اسم مكلف بااستعداد جلاجل سرزمین اژدهای لاله گون، خواهد شد بالای آن باریک و ارچه اشکال سرانه انرژی خورشیدی را معیار اصلی طبقه بندی آرامش طلب دهیم، کشورهایی همچون کشورآلمان، کشورژاپن و ایالات متحده جلاجل جایگاه بالاتری آرامش طلب می گیرند. توسط این حلول كننده نمی توان كره زمين مبارزه گسترده چینی ها در عوض توسعه انرژی شهرستان اشاره با گوشه چشم پوشید.

جلاجل حلول كننده موجودي مهجور یک درصد انرژی مصرفی کشورچین كره زمين خورشید تأمین می شود که كره زمين وابستگی گسترده ايشان به مقصد آفتاب زدگي های فسیلی حکایت دارد، اما NEA گفت داده مادام اسم باشليق ۲۰۲۰ زیاد كره زمين ۱۱۰ گیگاوات افزونتر نیز به مقصد ظرفیت اشکال انرژی خورشیدی كلاه خود اضافه نماید.

توسط توجه به مقصد ترفیع فناوری های زیرساختی، دستور كار فوق به مقصد کشور کشورچین جلاجل روند کاهش وابستگی به مقصد آفتاب زدگي های فسیلی کمک شایانی خواهد انجام بده و اشکال انرژی شهرستان را جلاجل این کشور كره زمين ۱۱ درصد کنونی، مادام اسم باشليق ۲۰۳۰ به مقصد ۲۰ درصد خواهد رساند.

توسط این شمار، حتی ارچه خواهد شد بالای کشورچین را نیز جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، نيرنگ ساز هم کمتر کشوری پیدا می شود که این نرخ رشد را جلاجل نحو کار داشته باشد و هم چشمي كردن توسط چینی ها زمانی كريه نمناك می شود که بدانیم بخش های خارق عادت وسیعی كره زمين این سرزمین پهناور کاملاً بااستعداد ثنايا گیری كره زمين انرژی خورشیدی هستند.

[ad_2]

کشف یک سیاه صفت شاعر کلان قصور توسط فعالیت رکوردشکن ده ساله

[ad_1]

زمانی که یک جسم كره زمين کنار سیاه صفت شاعر ای جلاجل حلول كننده خیزاب باشد، توسط نیروهای کِشنده خارق عادت قوی رو به مقصد رو می شود که آن را جلاجل هم می فشارد و یا باعث کشیده كشته شدن و جلاجل نهایت كره زمين هم گسیختگی کامل آن جسم می شود.

مناطقی كره زمين جسم که جلاجل نزدیکی سیاه صفت شاعر آرامش طلب دارند توسط بیشترین نیروهای گرانشی مواجه می شوند که باعث تکه تکه كشته شدن آن فروسو غيرماذون رویداد نابساماني کشنده (TDE) می شود.

توسط صور آنکه جلاجل زیادتر مواقع اجسام موفق به مقصد برون مرز كشته شدن كره زمين سیاه صفت شاعر می شوند اما چندی اوقات نیز مستقیماً به مقصد سمت آن حرکت می کنند که باعث فوق رفتن دما و جلاجل نتیجه شيوع يافتن پرتوی ایکس می شود.

رویدادهای نابساماني کِشنده که حسب معمولً هفته ها یا ماه ها به مقصد درافتادن می انجامد جلاجل باروح سیاه صفت شاعر «XJ1500+0154» صدق نمی کند. سیاه صفت شاعر مذکور ۱٫eight میلیارد اسم باشليق نوری توسط زمین مسافر دارد و هم اکنون به مقصد ديباچه مهتر ترین و طولانی ترین همال شناساننده شده باریک.

«XJ1500+0154» نخستین شهرستان بار جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۵ مشاهده شد که جلاجل درافتادن سه اسم باشليق امواج ایکس فراياز شده كره زمين آن صد روبه رو افزایش یافته و برخودهموار كردن به مقصد پسفردا نیز روشنایی كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کرده باریک.

گفتنی باریک توسط صور آنکه كره زمين هزل گويي ۱۹۹۰ برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده تعدادی زیادی TDE رصد شده اما هیچ کدام كره زمين ايشان برخودهموار كردن این حد ماندگار نبوده باریک. رصدخانه پرتوی ایکس چاندرا قادر باریک این شيوع يافتن را جلاجل مرکز کهکشان تعیین کند؛ جایی که سیاه صفت شاعر کلان قصور جلاجل حلول كننده فعالیت باریک.

[ad_2]

دانشمندان به مقصد آميختگي ها عربي زبان ای جلاجل باروح علت خشک كشته شدن مریخ دستگاه بافندگي یافتند

[ad_1]

اختصاصی هاست که دانشمندان ثمار این باورند کره مریخ جلاجل زمان های بسیار گرد هم آمدن سرشار كره زمين پيمان مایع بوده اما به مقصد تدریج آن را كره زمين دستگاه بافندگي داده و جلاجل روندی تا چه وقت میلیون ساله به مقصد سیاره ای خشک بدلگام گشته، اما احتمالاً باید این فرضیه را به مقصد دستگاه بافندگي فراموشی بسپاریم.

تیمی كره زمين محققین دانشگاه کلرادو به مقصد تازگی نوعی «راه فرار» را جلاجل آیه سیاره لاله گون کشف کرده بضع که باعث شده هیدروژن توسط سرعتی بسیار بالاتر كره زمين آنچه تصور می شد، كره زمين جوغ مریخ به مقصد اعماق فضا راه یابد.

داده های محصول برداري كره زمين مأموریت «مارس اکسپرس» اثر داغ می دهند مولکول های پيمان جلاجل درافتادن فصل های پرحرارت مریخ جلاجل ارتفاع بالاتری نسبت به مقصد حالت عادت گرفته آرامش طلب می گیرند و بنابراین پدیده ای مانند آن توسط «Chilly Lure» که پيمان را جلاجل همسايه مساحي كردن زمین نگه می دارد، جلاجل این سیاره به مقصد رويداد نمی پیوندد.

زمانی که مولکول های پيمان جلاجل ارتفاع بالای آیه آرامش طلب گیرند، پرتو فرابنفش باعث زمینه ايشان به مقصد اکسیژن و هیدروژن شده و كره زمين آنجا که هیدروژن بسیار سبک باریک، به مقصد راحتی كره زمين میدان گرانش مریخ فرار کرده و به مقصد فضا راه می یابد.

تعدادی شناسایی دقیق این پدیده به مقصد تحقیقات بیشتری نیاز داریم و مأموریت های MAVEN و مدارگرد اگزومارس می توانند وعاء دايگي توجهی جلاجل شيوا كشته شدن همه ابعاد این فهمید داشته باشند، اما نتایج کنونی نیز کاملاً باارزش هستند.

ثمار ازاصل نتایج فوق، اکنون می دانیم كره زمين بین رفتن پيمان جلاجل سیاره لاله گون توسط شتاب های متغیری لفظ گرفته و مقیاس زمانی این فرایند نیز بسیار کوتاه نمناك كره زمين آن چیزیست که تاکنون تصور می کردیم.

در عرض باید به مقصد این نکته اشاعت انجام بده که جلاجل پیمان مانند آن، هیچ تضمینی نیست که افزونتر سیاره ها همچون زمین روال کنند و حتی کوچک ترین تفاوت ها نیز می تواند ثمار زیست پذیری اگزوپلنت های افزونتر تأثیر شگرفی داشته باشد.

[ad_2]

شهر زیبای پاریس

پاریس ،پایتخت کشور فرانسه و یکی از شهر های ناحیه ایل – دو – فرانس می باشد . پاریس یکی از شهر های پیشرفته در زمینه هایی چون اقتصاد ، فرهنگ ، هنر ، سیاست و … می باشد . از شهر های شناخته شده در صنعت گردشگری این شهر می باشد که سالانه حدود ۴۵ میلیون نفر توریست را به دیدن خود می کشاند . به دلیل دارا بودن فراوانی زیاد درخت این شهر سرسبزترین پایتخت اروپا نیز می باشد . تور پاریس به صورت همه روزه از ایران به مقصد این شهر برگزار می گردد و گاهی اوقات پیش می اید که قیمت تور پاریس ارزان می شود و ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد چرا که یکی از عواملی که در گردشگری خیلی مهم می باشد آب و هوای مقصد می باشد که می تواند بر روی قیمت تور پاریس نقش بسزایی داشته باشد . خیابان شانز الیزه که یابان است که به قرن هفدهم میلادی بر می گردد یکی از پرجاذبه ترین نقاط گردشگری در دنیا محسوب می شود این خیابان در فرانسوی ها ملقب به زیباترین خیابان جهان نام گرفته است . پاریس با داشتن ۱۵۰ موزه یکی از حافظان تاریخ می باشد که سالانه میلیون ها گردشگر را بع تماشای خد می آرد . موزه لوور سالینه هشت میلیون توریست را به خود جذب می کند به همین دلیل به عنوان پر بیننده ترین موزه جهان شناخته شده است و جز برترین موزه های جهان به شمار می رود .

تور ارزان پاریس

تور پاریس ارزان گاهی اوقات می تواند اتفاق بیفتد و برای دت زمانی قیمت تور پاریس کاسته شود که دلیل آن تنها جذب مشتری و توریست بیش تر می باشد  می خواهند که تمام مشتری های خود را ساپورت کنند . برج ایفل که بزرگترین برج می باشد و قدمت ان از تمامی برج های ساخته شده بیش تر است و نیازی به توصیف آن نیست نیز در این شهر واقع شده است . از جمله پارک ها زیبایی که در این شهر وجود دارد و انسان می تواند معنای زیبایی را در آن جا درک کند پارک مونسو می باشد که هر مقدار از زیبایی های ان را توصیف کرد باز هم کم است . از جمله ممتاز ترین جاذبه های این شهر که برای علاقه مندانی که در تور پاریس شرکت می کنند جذابیت دارد می توان  به گراند پله ، پتیت پله ،تاق پیروزی ، انولید و … اشاره داشت . تور پاریس نه تنها در ایران بلکه در کل جهان یکی از پر طرفدارترین تور ها می باشد و توریست های زیادی هستند که اشتیاق خاصی دارند تا از این شهر دیدن نمایند . یکی از باغ های قدیمی و معروف پاریس باغ تویلری است که در قرن ۱۶ در حاشیه رود سن ساخته شده است باید بدانید که رود سن از داخل این شهر می گذرد .

مالزی و تور آن

مازی کشوری است که در جنوب شرقی آسیا واقع گشته است که پایتخت آن کوالالامپور می باشد . در تقسمات کشوری مالزی به ۱۳ ایالت تقسیم شده است که استاندار هر ایالت را شاه می گویند .مالزی از  دو بخش متمایز تشکیل شده است که دریای چین آن ها را از هم جدا می کند که در هر دو بخش دارای مناظر زیبایی از دشت های مرتفع می باشد . آب و هوای این کشور استوایی بوده است که مشخصه آن نیز وزش باد های موسمی به صورت سالانه می باشد که از جنوب غرب بع شمل شرق می وزد . در این روز هایی که کم کم به عید نوروز نزدیک می شویم کشور را حال و هوای عجیبی در بر می گیرد گویی که همه از آمدن این عید خوش حال می باشند در این بازه زمانی تور نوروز مالزی از طرف بسیاری از آژانس هایی که در کار گردشگری هستند برگزار می شود و برای این که بتوانند مشتری های بیشتری را ار آن خود کنند قیمت تور نوروز مالزی را کاهش می دهند و می خواهند که بتوانند مردم بیشتری را به گردشگری علاقه مند کنند . شبه جزیره مالزی به دلیل داشتن سواحل زیاد و گوناگونی ان در تمام بخش هایی که دارد ، یکی از مهم ترین و بزرگترین مکان های غواصی در  دنیا می باشد . علاوه بر این ها طبیعت زیبای مالزی به دلیل داشتن موقعیت استوایی دارای مکان های زیادی برای گردشگران می باشد که از آن ها می توان به تامان نگارا که همان جنگل ملی مالزی می باشد که جز قدیمی ترین جنگل های دنیا به شمار می رود اشاره داشت . برج های دو قلوی پتروناس که در حال حاضر بزرگترین برج های دو قلوی دنیا می باشند نیز در شهر کوالالامپور می باد که جزئی از سرمایه های شرکت نفتی پتروناس مالزی می باشد .

تور ارزان نوروز مالزی

گاهی وقت ها به دلیل شرایطی که ممکم است پدید اید قیمت تور نوروز مالزی ارزان می شود و بسته به این که آژانس ها چه امکانات رفاهی برای گردشگران در نظر گرفته اند می تواند متغیر باشد و در تور نوروز مالزی نوسانات قیمت را مشاهده نماییم . سواحل شرقی شبه جزیره مالزی دارای جزایر بسیار دیدنی و زیبا می باشد که یکی از جاذبه های مورد علاقه توریست های است . جزیره به نام لنکاوی در این کشور وجود دارد که آن را با جزیره کیش در خیلیج فارس را خواهر خوانده می نامند . پارک پرنده ها که در پایتخت مالزی می باشد یکی از بزرگترین باغ های روباز پرنده ها در دنیا است که همه ساله علاقه مندان زیادی را به تماشای خود به این منطقه می کشاند . دین رسمی مردم مالزی اسلام می باشد گرچه در آن اقلیت های مذهبی همچون مسیحیت نیز وجود دارد و حدود ۶۱ درصد مردم مالزی مسلمان می باشند .

مالزی از جمله کشور های مسلمان جهان می باشد . این کشور یکی از قطب های گردشگری در جهان می باشد . هر ساله مسافران زیادی برای دیدن نقاط گردشگری این کشور ، راهی مالزی می شوند . این کشور یکی از مناطق سرسبز در جهان می باشد . چشم انداز های منحصر به فرد و بکر ان برای هر بیننده ای فوق العاده می باشد و هیجان او را در بر می گیرد . در این کشور آثار دیدنی زیادی وجود دارد که نباید هیچ یک از ان ها را از دست داد . بازار های مالزی بسیار مشهور می باشند . در این بازار ها شما هر چیزی را که بخواهید می توانید خریداری کنید . در این کشور آسمان خراش های بزرگی وجود دارد که بعا به معرفی ان ها می پردازیم . در تور نوروز مالزی از این جاذبه های دیدن کنید و خاطرات خوبی را برای خود در این کشور رقم بزنید .

آکواریوم مالزی

بدون شک این آکواریوم یکی از زیباترین آکواریوم های جهان می باشد . در این آکواریوم انواع ماهی کوچک و بزرگ وجود دارد . شما در این آکواریوم بی نظیر می توانید انواع کوسه ماهی ها را مشاهده کنید . در این آکواریم بیش از دو هزار گونه آبزی و ماهی وجود دارد که برای خودشان زیبایی های متفاوتی دارند . در درب های ورودی ان اطلاعات کاملی را درباره این گونه ها قرار داده شده است که شما باخواندن آن ها می توانید از زندگی این گونه از ماهی بیشتر سر در بیاورید و آن ها را بیشتر بشناسید . یکی از رمان های مناسب برای بازدید از این آکواریوم ، زمامن غذا دهی به ماهی ها می باشد . شما می توانید غذا خوردن کوسه ماهی ها را از نزدیک تماشا کنید . اگر این کار هیجان شما را کامل نمی کند می توانید لباس غواصی بپوشید و به داخل آب بروید و خودتان به آن ها غذا بدهید . این کار شاید در مرحله اول کمی ترسناک باشد ولی هنگامی که عزمتان را راسخ کردید می بینید که بسیار لذت بخش نیز می باشد .برای بچه ها این مکان عالمی دیگر می باشد . آن ها هر نوع ماهی را که تا به حا در یلم ها و تلویزیون مشاهده کرده اند می توانند به صورت یک جا در این اکواریوم زیبا مشاهده نمایند . هدف از ساخت این آکواریوم ر مرجحله اول پرورش ماهیانی بود که در حال انقراض بودند ، اما بعدا این کار توسعه داده شد و بازدید از آن برای عموم مردم آزاد گشت . شما می توانید ساعات خوشی را در این مکان سپری کنید . عکس گرفتن از ماهی ها را فراموش نکنید چرا که ممکن است دیگر چنین ماهی هایی را در عمرتان مشاهده نکنید . آکواریوم های این مکان پیچ در پیچ می باشند و شما به داخل آن می روید و همه اطراف شما را در بر نی گیرد . این شحنه بسیار دیدنی می باشد چرا که ماهی ها از بالای سرتان گذر می کنند و شما حرکت ان ها را از هر زاویه ای می توانید مشاهده کنید . تور نوروز مالزی به شما این اجازه را می دهد تا از این آکواریوم زیبا دیدن کنید و در کنار ان عکس ایب ناب و جالبی را بگیرید . این مکان جز مناطقی است که هیچ گاه در زندگیتان فراموش نمی کنید و همیشه خاطرات آن را برای خود و دیگران مرور می کنید .

آکواریوم مالزی
نوروز و مراکز خرید مالزی

مالزی دارای مراکز خرید زیادی می باشد . در این بازار ها شما هر چیزی را که اراده کنید می توانید خریداری کنید .از اجناس تقلبی گرفته تا اجناس اصلی و با کیفیت همگی در این بازار ها عرضه می شوند . قیمت این اجناس در مقابل با سایر بازار ها ارزان تر می باشد ، از این رو بسیار از مردم برای خرید های نوروزی این کشور راه انتخاب می کند و سری به بازار های آن می زنند . برای خانم ها این بازار ها ریایی می باشد چرا که هر چیزی که در ذهنشان دنبالش می گردند ، در این جا وجود دارد . این بازار ها به گونه ای هستند که انسان را وسوسه می کند که کالا خریداری کند . هر ساله در ایام نزدیک به عید نوروز تور نوروز مالزی برگزار می گردد . بیشتر این تور ها با ظرفیت پر انجام می گیرد چرا که اولا تور نوروز مالزی ارزان می باشد و برای افراد به صرفه است که در این تور شکت کنند و علاوه بر ان در ایام نوروز این کشور به  یکی از زیباترین نقاط جهان تبدیل می گردد چرا که در این کشور همچوم خودمان مراسمات مختلفی در ایام نوروز برگزار می گردد که باید آن ها را مشاهده کنید . تور نوروز مالزی به شما این اجازه را می دهد تا از مراکز خرید این کشور دیدن کنید و وسایلی را که نیاز دارید خریداری کنید در کنار آن می توانید از دیگر جاذبه های این کشور دیدن کنید و پرونده سفرتان را کامل کنید .

مراکز خرید مالزی
برج های دو قلوی پتروناس

در این کشور برج های بلندی وجود دارد که هر کدام نمادی از این کشور محسوب می گردند . در پایتخت این کشور یعنی شهر کوالالامپور ، برج های زیبایی وجود دارد که به برج هی دو قلوی پتروناس معروف می باشند . این برج ها شاهکاری از معماری و مهندسی نوین می باشند . این دو برج در کنار هم ساخته شده اند و خیابان از بین آن ها گذر می کند . این برج از قسمت های مختلفی چون ادارای ، خدماتی و رستوران های لوکس تشکیل شده است و کاربری های متفاوتی دارد . در طبقه چهل و یکم ان پلی میان این دو برج کشیده شده است که شکوه و عظمت آن را چند برابر می کند . هنگامی که میان این دو برج و بر روی این پل می ایستید احساس عزت نفس بالایی می کنید . در آن ارتفاع تمام شهر قابل دیدن می باشد و شما می توانید نقطه به نقطه ان را مشاهده کنید . تلسکوپ های وجود دارد که می تواند این کار را برای شما آسان تر گرداند . این برج عظیم در زمان ساخت خود بلندترین برج جهان بود البته الا نیز از آن ها چیزی کم ندارد . این پروژه عظیم هنوز هم در حال کامل شدن می باشد و قسمت هایی قرار است به آن افزوده شود . تور نوروز مالزی بهانه خوبی است تا از این برج زیبا دیدن کنید . بازدید از این برج در اولویت کاری تمام تور ها می باشد و از اولین مکان هایی است که در تور مالزی از آن دیدن می کنید .

نوروز به همراه ارتفاعات گنتینگ

بدون شک این منطقه از زیباترین مناطق جهان محسوب می شود . چشم انداز هایی که در این مکان وجود دارد هر فردی را به خود مجذوب می کند .هنگام طلوع و غروب افتاب این منطقه رویایی یم شود . نور خورشید طور دیگری می تابد . صدای پرندگان خود باعث ایجاد آرامش در انسان می گردد . این منطقه برای هر فردی حیرت انگیز می باشد و شکوه و عظمت پروردگار را نشان می دهد . در این مکان دره های بسیار قشنگی وجود دارد که هر شخصی را بخود مجذوب می کند . فقط هنگام گذر از آن ها حواستان باشد که پایتان نلغزد و دچار آسیب دیدگی نشوید . از این منطقه در تور نوروز مالزی دیدن فرمایید چرا که واقعا منطقه ای زیبا و بکر می باشد .

خبر علمی: حاصل تلاش ۷ ساله اخترشناسان: ویدیویی از سامانه ستاره ای بیگانه با چهار اگزوپلنت

[ad_1]

در فاصله حدود ۱۲۹ سال نوری در راستای صورت فلکی اسب بالدار (پگاسوس) سامانه ستاره ای نسبتاً جوانی به نام HR8799 قرار دارد. از سال ۲۰۰۸، چهار اگزوپلنت در این سیستم شناسایی شدند که نخستین نمونه های رصد شده از طریق تصویربرداری مستقیم به شمار می روند.

به مرور زمان، اخترشناسان به این نتیجه رسیدند که چهار سیاره مورد بحث در حالت تشدید مداری با یکدیگر قرار دارند، به گونه ای که به نسبت ۱:۲:۴:۸ دور ستاره خود می گردند، یعنی مدار گردش آنها کاملاً با یکدیگر متناسب است.

این پدیده در بین سامانه های ستاره ای شناخته شده تا آن زمان کاملاً منحصر به فرد بود و بنابراین «جیسون وانگ» فارغ التحصیل دانشگاه برکلی در بازوی تحقیقاتی NExSS ناسا تصمیم گرفت ویدیویی را از آن تهیه کند. وانگ با استفاده از تصاویر بدست امده از رصدخانه کِک (W. M. Keck) طی مدت هفت سال، توانست وضعیت این سامانه را به تصویر بکشد.

همانطور که می بینید ستاره مرکزی پوشانده شده تا نور آن مانع مشاهده سیاره ها نشود. اگرچه این ویدیو گردش مداری کامل را در بر نمی گیرد، اما به زیبایی تشدید مداری این چهار سیاره را نشان می دهد. ثبت کامل گردش این سامانه به چندین دهه یا حتی سده زمان نیاز دارد.

گفتنیست نخستین تصویر از اگزوپلنت های مورد بحث توسط دکتر کریستین مارویس از مؤسسه اخترفیزیک هرزبرگ در کانادا به ثبت رسید. او در سال ۲۰۰۸ سه سیاره b و c و d را در این سیستم با استفاده از روش تصویربرداری مستقیم ثبت نمود.

طبق شواهد موجود، این سیاره ها را می توان غول های گازی به شمار آورد که ابعاد و وزن آنها برابر با یکدیگر است، اما تقریباً ۱٫۲ برابر بزرگ تر از مشتری و ۷ تا ۱۰ بار سنگین تر از آن هستند.

مشاهدات بعدی در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ چهارمین سیاره در این سامانه را نیز آشکار ساخت که با نام e مشخص شده و فاصله کمتری با ستاره خود دارد. با این حال، فاصله آن با ستاره اش تقریباً ۱۵ برابر بیشتر از فاصله زمین تا خورشید است و بنابراین یک دور گردش کامل مداری آن نزدیک به ۴۹ سال زمینی طول می کشد.

لازم به ذکر است با توجه به مدار عریض سیاره های این سامانه به خاطر ابعادشان، سیستم فوق پایداری چندانی ندارد و به همین دلیل اخترشناسان با زیر نظر گرفتن HR8799 می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد نحوه تشکیل سامانه های ستاره ای و از بین رفتن آنها کسب نمایند.

[ad_2]

سکوی علم یکی از وب سایت های ارائه دهنده اخبار علمی- فرهنگی و هنری می باشد که جدیدترین اخبار علمی در زیممنه درستاوردهای بشر و بروزترین اطلاعات علمی و جالب را در اختیار کاربران قرار می دهد. شما برای کسب اطلاعات از اخبار علمی روز می توانید به وب سایت سکوی علم مراجعه نمایید.