ناسا كره زمين برخورد فضاپیمای ماون توسط ماه نامه مریخ گریز انجام بده

[ad_1]

فضاپیمای «ماون» متعلق به مقصد ناسا و ماه نامه «فوبوس» که جلاجل نرمي كردن كلاه خود جلاجل حلول كننده گردش هستند، سنه شش مارس (۱۶ سپند) توسط مسافر ۷ ثانیه به مقصد یک نقالي كردن تقاطع می رسند. گفتنی باریک ارچه ناسا فضاپیمای ماون را به مقصد حلول كننده كلاه خود واگرايي کند، به مقصد احيانا زیاد توسط ماه نامه بزرگتر مریخ یعنی فوبوس برخورد خواهد داشت اما خوشبختانه همين محققان دائم الخمر فضایی توسط تمركزفكر فراوان جلاجل حلول كننده مشاهده و بررسی حرکت اجرام آسمانی هستند که ممکن باریک جلاجل مسیر فضاپیماها آرامش طلب گیرند.

دانشمندان پیشتر تلاقی مدارهای ماون و فوبوس را پیش بینی کرده بودند و توانستند اولین رزمايش گریز كره زمين برخورد فضاپیما را اعمال داده مادام جلوی رويداد بسته باروح مناقشه را بگیرند.

واجب شده به مقصد ذکر باریک در عوض این منظور دانشمندان یک موتور موشکی را جلاجل ماون تعبیه کردند که به مقصد هنگام مشتعل شدن، شتاب فضاپیما را جلاجل قريب ۱٫۵ کیلومتر ثمار ساق دست افزایش می دهد. همین افزایش شتاب کافی باریک مادام مسافر زمانی رد شدن کاوشگر و درونی ترین ماه نامه مریخ كره زمين نقالي كردن تقاطع را به مقصد كورس و نیم دقیقه رسانده و كره زمين برخورد ايشان گریز کند.

گفتنی باریک فضاپیمای «مأموریت تکامل موردها فرار و جوغ مریخ» یا به مقصد اقرار MAVEN جلاجل اواخر اسم باشليق ۲۰۱۳ كره زمين مساحت گرفتن زمین فردار شد و جلاجل اواخر اسم باشليق ۲۰۱۴ به مقصد مریخ رسیده و كره زمين آن زمان تاکنون جلاجل مداری به مقصد پيرامون سیاره لاله گون گردش می کند مادام به مقصد شواهدی در عوض ناپدید كشته شدن نشانی و پيمان جلاجل مساحت گرفتن سیاره دستگاه بافندگي پیدا کند.

شاید به مقصد صفت قرائت شده این طلب كردن محب باشید:

[ad_2]

مدل ناسا در عوض صفت به خاطرسپردني و بازسازی آیه مریخ می تواند حیات را به مقصد این سیاره برگرداند

[ad_1]

ارچه كره زمين دانشمندان بپرسید به چه علت مریخ اینقدر داغ و بیجان باریک، حسب معمولً كليك اتهام را به مقصد سمت میدان مغناطیسی آن نشانه می روند که قريب four.2 میلیارد اسم باشليق قبل كره زمين بین رفته و سوا این محافظت شدن، بادهای خورشیدی به مقصد تدریج بخش اعظم آیه سیاره لاله گون را ازميان رفته کرده بضع.

توسط این حلول كننده تیمی كره زمين دانشمندان ناسا روشی را در عوض وقايه كره زمين مقدار ناچیز آیه باقیمانده و فضانوردانی که احتمالاً برخودهموار كردن تاچند اسم باشليق آینده روی این سیاره پايين آمدن می گذارند، پیشنهاد کرده بضع. ايشان می گویند تعبیه یک درق مغناطیسی جلاجل نقالي كردن لاگرانژی L1 مریخ می تواند مغناطیس پيك بهداشتي (مگنتوسفر) مصنوعی را ایجاد کند که بادهای خورشیدی و تشعشعات آسیب زننده را پيش گيري نماید.

واجب شده باریک بدانید نقاط لاگرانژی، پنج نقالي كردن بین كورس جسم مهتر هستند که جلاجل ايشان نیروهای گيرايي كورس جسم، یکدیگر را خنثی می کنند. تلسکوپ های فضایی حسب معمولً جلاجل نقاط لاگرانژی میان زمین و خورشید آرامش طلب می گیرند.

نقاط لاگرانژی میان زمین و خورشید

شبیه سازی ها داغ جا می دهند توسط كاربرد كره زمين طوق فوق، آیه مریخ به مقصد اندازه ای ضخیم می شود که دی اکسید کربن يخ زده جلاجل قطب طبع ها آن را شوق زده کرده و اثرات گلخانه ای محصول برداري می تواند دوباره پيمان مایع را جلاجل مساحت گرفتن این سیاره به مقصد جریان بیندازد، وضعیتی که در عوض مسافرین احتمالی به مقصد آنجا بسیار دلپذير ساختن خواهد صفت بويناك.

اجرای پیشنهاد فوق آن ميزان سخت نیست. جلاجل حلول كننده موجودي محققین روی ساختارهای بادی (گوز شدنی) کار می کنند که می توانند مغناطیس پيك بهداشتي های کوچکی را تشکیل دهند. جلاجل واقع نازخرامي اصلی، زمان باریک. باآنكه درق مغناطیسی سریعاً جلوی تشعشعات زيانمند شدن را می گیرد، اما بازگرداندن آیه به مقصد پیمان دلپذير ساختن و افزایش دمای سطحی احتمالاً به مقصد هزل گويي ها زمان نیاز خواهد داشت، جلاجل حالی که ناسا و اسپیس اکس قصد دارند ظرف تاچند اسم باشليق آینده روی سیاره لاله گون پايين آمدن بگذارند.

توسط این حلول كننده، مدل باروح مناقشه حتی روی کاغذ نیز بسیار باارزش باریک و داغ جا می دهد توسط محض اين كه زمان و هزینه کافی، می توان پیمان اقلیمی سیاره لاله گون را به مقصد کیفیت مناسبی تبدیل انجام بده برخودهموار كردن آدم كردن حیات جلاجل آن ممکن باشد.

[ad_2]

سیاهچاله ها ویران کننده نمناك كره زمين آن چیزی هستند که تصور می کنیم

[ad_1]

سیاهچاله ها یکی كره زمين بخش های هیجان انگیز اما ترسناک فضای بیکران به مقصد نمره می روند، اما هر كره زمين چنین ستاره ای بي خانمان كره زمين بد بسته به مقصد نزدیکی یک سیاهچاله عظیم می رسد و به مقصد خاطره ها پدیده گسست کشندی (Tidal Disruption) به مقصد نژنگ می افتد؛ نتیجه این واقعه چیزی نیست بغير كره زمين هم پاشیدن و ازميان رفته كشته شدن ستاره.

فضانوردان تاکنون فکر می کردند TDE پدیده نادریست و توسط بررسی هزاران کهکشان مختلف، به مقصد این نتیجه رسیدند که طی هر ۱۰۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰ اسم باشليق جلاجل هر کهکشان فرد یک باروح گسست کشندی رخ می دهد، اما تیمی كره زمين محققین دانشگاه شفیلد انگلستان توسط این فهمید موافقت ندارند.

این تیم اخترشناسی توسط رصد ۱۵ کهکشان که پوشيدگي اندازه همال کوچکی محسوب می شود، داغ جا دادند دفعات رويداد TDE برخودهموار كردن ۱۰۰ روبه رو زیادتر كره زمين ارزیابی های شهر پیشین باریک. این شرح احوال پسفردا جلاجل ژورنال اخترشناسی نیچر به مقصد چاپ رسیده باریک.

دکتر «جیمز مولانی» استاد اخترشناسی و پژوهشگرجوينده این تحقیق می گوید:

تمامی ۱۵ کهکشان بررسی شده جلاجل حلول كننده برخورد توسط کهکشان های مجاور هستند. نتایج حيرت انگیز ما داغ جا می دهند نرخ رويداد TDE جلاجل زمان تصادفتصادف s کهکشان ها به مقصد نكراء افزایش می یابد، چون جلاجل این حالت مبنا زیادی ستاره جلاجل همسايه سیاهچاله های ابرپرجرم مرکزی شکل می گیرند.

گردوخاک ماه جاری رديف نظامي دیگری كره زمين محققین، یافته های كلاه خود را جلاجل باروح طولانی ترین رخداد TDE منتشر ساختند که نزدیک به مقصد ۱۰ اسم باشليق به مقصد درافتادن انجامیده. باآنكه سیاهچاله به مقصد لفظ مستقیم پيداشدن نیست، اما زمانی که افزونتر اجرام اطرافش را به مقصد هم مقام هم پياله شعشعه می بلعد، نشانه هایی كره زمين كلاه خود جلي می دهد.

حلول كننده توسط شناسایی مرغوبيت ماهیت تخریبگر سیاهچاله ها، می توانیم درک دقیقی كره زمين سازوکار شکل گیری کیهان جلاجل آینده، و به مقصد خصوصی جلاجل کهکشان خودمان پیدا کنیم. «کلایو تدهانتر» پروفسور اخترفیزیک می گوید:

ثمار ازاصل نتایج پيوسته كاري به مقصد کهکشان F01004-2237، پیش بینی می کنیم کهکشان راه شیری نهایتاً توسط کهکشان مجاور یعنی آندرومدا ادغام می شود. پوشيدگي این رخداد قريب ۵ میلیارد اسم باشليق افزونتر رخ می دهد.

واجب شده به مقصد ذکر باریک که نتایج فوق، فرد ثمار ازاصل مشاهده یک باروح TDE به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن و تعدادی اطمینان كره زمين آن، به مقصد تحقیقات بسیار بیشتری نیاز داریم.

[ad_2]