دانشمندان توسط كاربرد كره زمين ترکیبات نیمه هادی دوبعدی یک ریزپردازنده ساختند

[ad_1]

حتماً برخودهموار كردن به مقصد پسفردا شايعه زیادی جلاجل باروح گرافن و نانولوله های کربنی به مقصد ديباچه ترکیبات دوبعدی شنیده اید. جلاجل جدیدترین تحقیقات اعمال شده، پژوهشگران دانشگاه تکنیک وین کشوراتریش (TU Wien) نوعی ریزپردازنده ساخته بضع که جلاجل آن كره زمين یک ترکیب دوبعدی افزونتر یعنی «مولیبدن دی سولفید» به مقصد ديباچه نیمه هادی كاربرد شده باریک.

ضخامت ترکیبات دوبعدی حسب معمولً جلاجل حد یک اتم باریک.

موردها دوبعدی، ترکیباتی هستند که احكام كره زمين یک لایه نازک كره زمين اتم ها تشکیل شده بضع و هنگامی اوقات، ضخامت ايشان احكام جلاجل حد یک اتم باریک. كاربرد كره زمين این قسم موردها جلاجل صنایع الکترونیکی دلایل متنوعی دارد؛ سه گوشً اسم ازاله (چیپ) ساخته شده توسط ايشان کاملاً وهاج و تشكيل پذیر بوده و اسم پري زده انرژی اش نیز به مقصد مراتب کمتر كره زمين چیپ های سیلیکونی کنونی خواهد صفت بويناك. پوشيدگي ساخت این قسم موردها هیچگاه جنون مردم آزاري نبوده باریک.

این چیپ یک ریزپردازنده یک بیتی توسط ۱۱۵ رقيب ترانزیستور باریک.

حلول كننده دانشمندان اتریشی توانسته بضع یک چیپ توسط مساحت zero.6 میلیمتر چهره آرايي را توسط كاربرد كره زمين ترکیب دوبعدی فوق بسازند که جلاجل واقع یک ریزپردازنده تک-بیتی توسط ۱۱۵ رقيب ترانزیستور به مقصد نمره می آید. باآنكه توان پردازشی این چیپ هنوز بسیار ناچیز باریک، اما کاملاً دايگي دستور كار ریزی بوده و كره زمين صفت برهنه پا داخلی و خارجی نیز پشتیبانی می نماید.

واضح باریک که توسط توسعه معماری این نظام ارباب رعيتي، می توان پردازش زیاد كره زمين یک بیت جلاجل هر آن گونه را نیز كره زمين طریق پیکربندی موازی ايشان مهيا ساخت. این دستاورد دانشگاه تکنیک وین برخودهموار كردن به مقصد پسفردا پیشرفته ترین مداریست که توسط كاربرد كره زمين موردها دوبعدی ساخته شده باریک.

پوشيدگي همچون جمعناتمام نوآوری هایی که جلاجل مقیاس آزمایشگاهی لفظ می گیرد، هنوز راه بسیار طولانی تعدادی دستیابی به مقصد محصول واقعی مبتنی ثمار این فناوری پیش رو داریم. دانشمندان این چیپ را به مقصد لفظ دستی و توسط کنار هم آرامش طلب وام گذاردن قطعات تشکیل دهنده آن ساخته بضع و به مقصد خاطره ها همین پیچیدگی جلاجل ساخت، اشکال پرپشت آن توسط مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

[ad_2]

زمین و ماه جلاجل میان رينگ چرخ های زحل؛ هدیه ای كره زمين مسافر ۱٫four میلیارد کیلومتری

[ad_1]

زمانی اوقات عظمت كره ارض هستی و فضای لایتناهی می تواند ما را باغ ها در عوض لحظاتی به مقصد فکر فرو ببرد. فضاپیمای کاسینی (Cassini) ناسا که به مقصد روزهای پایانی مأموریت ۲۰ ساله كلاه خود جلاجل جهات زحل نزدیک می شود، به مقصد تازگی تصویر زیبایی كره زمين کره زمین را كره زمين میان رينگ چرخ های حيرت انگیز این سیاره به مقصد مندرج رسانده.

حكماً این مدارگرد تحقیقاتی پیش كره زمين این نیز عکس هایی را كره زمين کره خاکی در عوض زمینیان فرستادن کرده صفت بويناك، اما این باروح اخیر یکی كره زمين زیباترین همال ها به مقصد نمره می رود. ۱۲ دوال قبل جلاجل تاریخ ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین ماه) کاسینی جلاجل مسافر ۱٫four میلیارد کیلومتری كره زمين زمین آرامش طلب گرفت و توانست زمین را جلاجل بین كورس رينگ چرخ زیبای زحل، یعنی رينگ چرخ های A و F شکار کند.

ارچه تصویر را جلاجل ابعاد اصلی ببینید، می توانید کره ماه را نیز به مقصد لفظ نقالي كردن ای جلاجل پوگان زمین مشاهده کنید. بدون شك صفت منسوب به طوس که می بینید، زمین و ماه جلاجل کنار یکدیگر، حتی جلاجل قدغن شدن شمسی نیز چیزی زیاد كره زمين كورس نقالي كردن ریز نورانی نیستند، چون كه برسد به مقصد مقایسه توسط ابعاد کهکشان ها و كره ارض هستی.

گفتنیست تصویر زیبای فوق، نمی تواند ما را كره زمين سرنوشت غم انگیز و قریب الوقوع کاسینی غافل کند. این فضاپیما به مقصد زودی عملیات «پایان مهتر» را يكم خواهد انجام بده که جلاجل طی آن ۲۲ شهرستان بار كره زمين میان رينگ چرخ های زحل می گذرد برخودهموار كردن نهایتاً توسط شیرجه ای انتحاری جلاجل پهلو زحل آرامش جو بگیرد. حكماً کاسینی جلاجل طی مأموریت ۲۰ ساله كلاه خود فراتر كره زمين حد توقف عمل انجام بده و مفروضات ارزشمندی را جلاجل اختیار دانشمندان و اخترشناسان آرامش طلب داد.

[ad_2]

كره زمين قطب طبع ها مادام قطب جنوب؛ راهپیمایی در عوض حمایت كره زمين علم جلاجل سنه زمین برگزار شد

[ad_1]

امسال جلاجل سنه جهانی زمین، متحرك دیگری هم به مقصد غيرماذون «راهپیمایی در عوض علم» (March for Science) به مقصد راه افتاد و دانشمندان و حامیان علم جلاجل زیاد كره زمين ۶۰۰ شهر مهتر جلاجل سرتاسر كره ارض توسط تيرخور ارتقاء بخشیدن و اهمیت وام گذاردن به مقصد علم و دانايي گرد هم جمهور شدند.

تيرخور رسمی این راهپیمایی «كاربرد كره زمين رویکردهای علمی در عوض رسیدن به مقصد منفعل مشترک و بايسته كره زمين رهبران و سیاستگذاران كره ارض در عوض ثنايا گیری كره زمين آميختگي ها مبتنی ثمار علم جلاجل تصمیم گیری های داخلی و بین المللی» ديباچه شده باریک.

بدون شك صفت منسوب به طوس که می دانید طی اسم باشليق های اخیر، به‌تمامی اقلیمی کره خاکی به مقصد یکی كره زمين مباحث نگران کننده در عوض نواحي قطبی زمین كره زمين يكباره کشورگرینلند و جنوبگان تبدیل شده و به مقصد همین دلیل، مردم و تیم های تحقیقاتی موجودي جلاجل این سرزمین ها نیز مراسم و راهپیمایی خصوصی ای را در عوض تعفن این سنه جهانی برگزار کردند.

«جیسون باکس» یکی كره زمين دانشمندان موجودي جلاجل کشورگرینلند جلاجل طبع ها کشوردانمارک می گوید:

ما می خواهیم به مقصد مردم انگیزه بدهیم مادام كره زمين محیط زیست مراقبت کنند. جلب توجه به مقصد كره ارض طبیعت و نهی كره زمين نادیده انگاشتن آن، تيرخور اصلی ماست.

جالب باریک بدانید ناحیه قطب طبع ها و سرزمین کشورگرینلند كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۲ مادام کنون بزرگوار ثمار ۳۶۰۰ میلیارد پريان كره زمين یخ هایش را كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک.

جلاجل صیانت افزونتر کره زمین نیز تیمی کوچک كره زمين ایستگاه نئومایر واقع جلاجل جنوبگان یا قطب جنوب، جلاجل دمای زیر تلخه این شهربان گرد آمدند مادام مهجور پیشگیری گاه بشقاب را ارزان نهند. پوشيدگي هنوز شتا كريه این شهربان سرخرگ نشده و به مقصد زودی اکثر محققین، ایستگاه فوق را شهر ترک می کنند. توسط این حلول كننده ايشان كره زمين روزهای پاینی حضورشان جلاجل این مقام در عوض نشان دادن کیفیت کنونی و آگاه كردن سازی عموم كره زمين دشواری زیست محیطی كاربرد کردند.

[ad_2]

ویدیوی زیبای آژانس فضایی اروپا كره زمين سفيران پنج میلیون ساله ستارگان جلاجل هوايي [تماشا کنید]

[ad_1]

آژانس فضایی اروپا (ESA) به مقصد تازگی ویدیویی خرك را منتشر ساخته که سفيران زیاد كره زمين ۲ میلیون ستاره جلاجل هوايي ليمو را طی ۵ میلیون اسم باشليق آینده اثر داغ می دهد. این مرکز تعدادی تدوین ویدیوی باروح مناقشه كره زمين دوربین یک میلیارد پیکسلی تلسکوپ فضایی گایا (Gaia) و ایضاً داده های محصول برداري كره زمين ماهوار هیپارکوس (Hipparcus) جلاجل باروح موقعیت اجرام فضایی كاربرد کرده باریک.

ارچه به مقصد خاطره ها داشته باشید، گایا تاچند ماه قبل نقشه سه بعدی موقعیت زیاد كره زمين ۱٫۱ میلیارد ستاره را منتشر ساخت که كره زمين میان ايشان، فعلاً موقعیت مکانی و مسیر حرکت ۲ میلیون ستاره به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن باریک. جلاجل این ویدیو گواهي نامه این ۲ میلیون ستاره جلاجل کنار ۲۴۳۲۰ قصور نورانی به مقصد دستگاه بافندگي فراهم آورنده كره زمين ماهوار هیپارکوس هستیم.

زمانی که ویدیوی زیر را تماشا می کنید، می توانید موقعیت لفظ فلکی شکارچی (Orion)، شنگله پروین (Pleiades) یا ستاره آلفا برساوش (Alpha Persei) که جلاجل تصویر فوق مشخص شده بضع را كنار زدن کنید برخودهموار كردن ببینید طی پنج میلیون اسم باشليق آینده چون كه تغییری جلاجل کیفیت ايشان رخ می دهد. توجه داشته باشید هر شهر فریم كره زمين این ویدیو معادل ۷۵۰ اسم باشليق باریک، اشارتاً اینکه اجسام نزدیک نمناك به مقصد زمین توسط شتاب بیشتری نسبت به مقصد اجسام دورتر حرکت می کنند.

گفتنیست علی رغم مبنا بسیار زیاد نقاط نورانی جلاجل این ویدیو، فرد بخش کوچکی كره زمين داده های محصول برداري كره زمين تلسکوپ عظیم فضایی گایا را می بینیم. آژانس فضایی اروپا می خواهد جلاجل آوریل اسم باشليق ۲۰۱۸ مفروضات مسافر ای و حرکتی را تعدادی تمامی ۱٫۱ میلیارد ستاره شناسایی شده توسط گایا منتشر سازد.

[ad_2]

ناسا: یکی كره زمين قمرهای زحل صفت انحصارطلب پیمان واجب شده تعدادی تشکیل حیات فرازمینی را دارد

[ad_1]

ناسا حسب معمولً تعدادی کشفیات و شايعه اندک اهمیت، کنفرانس خبری خصوصی ای به مقصد راه نمی اندازد، بنابراین زمانی که نبا كره زمين رویداد خصوصی این آژانس فضایی می شنویم، باید توقف جزئیات هیجان انگیزی باشیم. دانشمندان و اخترشناسان این مرکز به مقصد وعده كلاه خود عمل کرده و اعلام انجام بده یکی كره زمين قمرهای زحل به مقصد غيرماذون «انسلادوس» صفت انحصارطلب پیمان ضروری تعدادی تشکیل حیات اقیانوسی را دارد.

انسلادوس قريب ۵۰۰ کیلومتر کشورقطر دارد و ششمین ماه نامه مهتر زحل محسوب می شود، اما كره زمين نگاه خشم آلود علمی یکی كره زمين بااستعداد ترین ايشان به مقصد نمره می رود. مساحي كردن این ماه نامه کاملاً يخ زده بوده و پوششی كره زمين یخ صفت انحصارطلب آن را پوشانده، اما مشاهدات قبلی نیز اثر داغ می داد آبفشان های عظیمی جلاجل مساحي كردن آن صور دارند، جلاجل نتیجه احيانا محضر پيمان مایع جلاجل سطرها زیرین آن بسیار بالاست.

فضاپیمای «کاسینی» که اسم باشليق ها قبل كره زمين میان یکی كره زمين این آبفشان ها گذشت، مقادیر دايگي توجهی هیدروژن مولکولی را شناسایی انجام بده که به مقصد عقیده دانشمندان، كره زمين بیانات بین پيمان و هسته به مقصد نكراء دردآشنا این ماه نامه شکل گرفته بضع. بنابراین وقتی صفت دستگاه حرارت زا دردآشنا جلاجل نزدیکی مرکز و جامه زنان هندي یخی عظیم جلاجل مساحي كردن را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، بازه دمایی بسیار گسترده ای كره زمين پيمان جلاجل میان این كورس صور خواهد داشت. به مقصد همین دلیل ناسا معتقد باریک احيانا تشکیل حیات جلاجل اقیانوس های زیرسطحی مایع این ماه نامه بسیار بالاست.

توسط همه این تفاسیر، هنوز نمی توان صور حیات روی این ماه نامه را تأیید انجام بده و تعدادی این کار باید به مقصد مساحي كردن آن سفيران نمود. توسط این حلول كننده کشف جنون مردم آزاري ترین شکل حیات یعنی حالت میکروبی جلاجل اقیانوس های انسلادوس می تواند نقالي كردن عطفی جلاجل تاریخ آدمي زاد به مقصد نمره رود. در عرض هیجان ناسا تعدادی اعلام این نبا، اثر داغ می دهد که احتمالاً طی اسم باشليق های آتی تحقیقات بیشتری را جلاجل باروح این ماه نامه زحل گواهي نامه باشیم.

[ad_2]

ناسا نشست خبری هیجان انگیزی را جلاجل باروح «سیاره های آبی» برگزار می کند

[ad_1]

ناسا یکی كره زمين نهادهاییست که همين خبرهای مسرت بخشی را تعدادی علاقه مندان به مقصد فضا و علوم کیهانی مهيا می ساخته، اما تا چه وقت ماه اخیر توسط جریان اطلاعاتی هیجان انگیزی جلاجل باروح اگزوپلنت ها، پیشینه مریخ و حیات بيرون كره زمين کره خاکی مقابل شدن بوده ایم. حلول كننده این آژانس فضایی می خواهد جلاجل باروح «پيمان»، این عنصر حیاتی نطاق بگوید.

ناسا کنفرانس خبری خصوصی ای را تعدادی سنه پنجشنبه ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) تدارک دیده مادام «نتایج عربي زبان ای جلاجل باروح سیاره های اقیانوسی» را به مقصد داده ها عموم برساند. ارچه شما هم جزو آن ردياب افرادی هستید که به مقصد کشف حیات فرازمینی علاقه دارید، این نشست خبری حتماً برایتان جذاب خواهد صفت بويناك.

جمعناتمام مساحت گيري سیاره های اقیانوسی كره زمين پيمان پوشانده شده، بنابراین می توانند منشأ حیات فرازمینی باشند

جلاجل بیانیه ای که كره زمين صیانت آژانس فضایی منتشر شده، دانشمندان و محققان این مرکز قصد دارند جلاجل باروح اکتشافات اخیر فضاپیمای «کاسینی» و حكماً «تلسکوپ فضایی هابل» نطاق بگویند. ناسا می گوید «این دستاوردها آینده تحقیقات و اکتشافات كره ارض های اقیانوسی را تعیین خواهد نمود.» جلاجل نشست خبری فردا اطلاعاتی جلاجل باروح مأموریت «کلیپر اروپا» (Europa Clipper) نیز ارائه می شود، پروژه ای که جلاجل هزل گويي آتی میلادی (احتمالاً قريب اسم باشليق ۲۰۲۲) تجهیزات علمی و فنی را روی ماه نامه یخ ضربت ديده مشتری یعنی اروپا فرود خواهد آورد.

گفتنیست كره ارض های اقیانوسی (Ocean Worlds) که توسط غيرماذون های دیگری كره زمين يكباره «سیاره اقیانوسی»، «سیاره آبی» یا «كره ارض آبی» نیز شناساننده می شوند، طی اسم باشليق های اخیر باروح توجه خصوصی اخترشناسان آرامش طلب گرفته بضع. مساحت گيري این اگزوپلنت ها تماماً توسط پيمان پوشانده شده و بخش اعظم قصور ايشان را نیز پيمان تشکیل می دهد. كره زمين آنجا که حیات جلاجل کره زمین نیز كره زمين پيمان نشأت گرفته، افزونتر «كره ارض های آبی» هم می توانند منشأ حیات فرازمینی باشند.

کنفرانس خبری ناسا جلاجل باروح سیاره های اقیانوسی، فردا پنجشنبه رأس وقت نما ۲۲:۳۰ به مقصد هنگام ولادت شهرستان تهران برگزار می شود.

موضوع ها علمی-فضایی زیر را كره زمين دستگاه بافندگي ندهید:

[ad_2]

دانشمندان جايز شمردن کردند دروغگویی بيگانگان ریشه جلاجل خودخواهی ايشان دارد

[ad_1]

چقدر صادق هستید؟ آیا حاضرید فروسو علاج بخش مغزی خاصی آرامش طلب گیرید که شما را راستگوتر كره زمين قبل می کند؟ محققین دانشگاه زوریخ آزمایشاتی را اعمال دادند برخودهموار كردن تأثیر طوق غیر تهاجمی «تحریک ترانس کرانیال توسط جریان مستقیم» (tDCS) را ثمار روال بيگانگان ارزیابی نمایند.

جلاجل این آزمایش، قشر پری فرونتال خلفی-جانبی نیمکره صاف مغز (proper dorsolateral prefrontal cortex) که توسط خطرپذیری و تصمیم گیری های اخلاقی تباني دارد، تيرخور پالس های tDCS آرامش طلب گرفت برخودهموار كردن مشخص شود که آیا نحوه راستگویی بيگانگان فروسو تأثیر آرامش طلب می گیرد یا خیر.

تعدادی تعیین يكسان بيگانگان كره زمين بازی تيررس تاس كاربرد شد. قبل كره زمين هر تيررس، کامپیوتر به مقصد شرکت کنندگان اعلام می انجام بده که کدام رقيب بیشترین جایزه نقدی را برایشان به مقصد هم نشين خواهد داشت، عاريت ۱۰ تيررس جلاجل حالت کنترل (شوک مصنوعی) و ۱۰ تيررس فروسو پیمان واقعی tDCS اعمال شد. حداکثر جایزه جلاجل هر تيررس نیز قريب ۹۰ دلار تعیین شده و بنابراین انگیزه بيگانگان تعدادی دروغگویی جلاجل شرح احوال نتیجه تيررس، کاملاً دايگي توجیه صفت بويناك.

نتایج این تحقیق اثر داغ داد نرخ شرح احوال صحیح جلاجل حالت کنترل به مقصد ۶۸ درصد می رسد، اما این رقم جلاجل افرادی که فروسو tDCS آرامش طلب گرفتند مواجه نزد ۵۰ درصد صفت بويناك. توسط این شمار، محققین به مقصد این نتیجه رسیدند که كاربرد كره زمين طوق تحریک مغزی باروح مناقشه باعث تقویت دايگي توجه يكسان بيگانگان می شود.

جلاجل آزمایشی افزونتر که تيررس تاس جایزه ای را تعدادی كلاه خود فرد جلاجل پی نداشت و صفت تبليغاتچي جایزه به مقصد فرد دیگری می رسید، tDCS تأثیر معناداری ثمار مقیاس راستگویی آزمودنی ها نداشت. بدین ترتیب محققین توانستند اثر داغ دهند دروغ باف ذكرخير زیادتر زمانی لفظ می گیرد که منفعت مستقیمی تعدادی كلاه خود كس داشته باشد.

كره زمين صیانت افزونتر، محققین می گویند تحریک مغزی مهجور جلاجل شرایطی باعث افزایش يكسان و کاهش تقلب می شود که فرد توسط پيشكش دادن اخلاقی مقابل شدن شود، یعنی به مقصد این سؤال برسد که «باید تقلب بکنم یا خير؟»؛ جلاجل حالی که وقتی فرد بخواهد به مقصد حداکثر جایزه ممکن برسد، طوق tDCS تأثیری ثمار مقیاس راستگویی او نخواهد داشت.

[ad_2]

نوم زمستانی «نیو هورایزنز»؛ ناسا در عوض گذر تاریخی كره زمين لبه قدغن شدن شمسی دردسترس می شود

[ad_1]

فضاپیمای «نیو هورایزنز» ناسا که تابستانه اسم باشليق ۲۰۱۵ گذری تاریخی را كره زمين همسايه پلوتو هیبت انجام بده، اکنون جلاجل راه رسیدن به مقصد مقصد بعدی اش جلاجل سو گسرود قدغن شدن شمسی به مقصد كله دار می سرما. این کاوشگر تاچند دوال قبل به مقصد کیفیت «نوم زمستانی» (hibernation) فرو رفت مادام زیادتر ابزارهای فنی آن به مقصد حالت سربه زير درآیند.

جلاجل این تمدداعصاب نسبتاً طولانی که مادام ۱۱ سپتامبر اسم باشليق جاری میلادی به مقصد درافتادن می انجامد، «نیو هورایزنز» جلاجل وضعیتی ایمن و پایدار توسط باغ ها اسم پري زده انرژی به مقصد سمت مقصد كلاه خود پیش می رود.

کاوشگر ناسا جلاجل تاریخ یکم كولاك ماه ۱۳۹۷ به مقصد مقصد بعدی كلاه خود می رسد

پوشيدگي یکی كره زمين مهتر ترین مزایای این نوم زمستانی، بی نیازی فضاپیما به مقصد نظارت و پایش زمینی باریک که توسط توجه به مقصد پیمان کنونی ناسا، بسیار لمس كردن خواهد صفت بويناك. فریضه بعدی «نیوهورایزنز» خیزاب كره زمين همسايه یک تنه یخی جلاجل لبه قدغن شدن شمسی باریک که تاکنون مفروضات دقیقی جلاجل باروح آن به مقصد دستگاه بافندگي نیامده. سيني دستور كار ریزی ناسا، تیم تحقیقاتی باروح مناقشه جلاجل زمان تمدداعصاب کاوشگر به مقصد دستور كار ریزی دقیق در عوض این گذر نزدیک تاریخی مشغول خواهند شد.

سيني زمان بندی کنونی «نیو هورایزنز» جلاجل تاریخ ۲۱ ژانویه اسم باشليق ۲۰۱۹ (یکم كولاك ماه اسم باشليق ۱۳۹۷) كره زمين کنار قصور فضایی ناميده شده به مقصد ۲۰۱۴ MU69 خیزاب خواهد انجام بده. این صخره یخی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴ جلاجل کمربند کوئیپر، ميغ وسیع اجرام کیهانی که فضای آن صیانت نرمي كردن نپتون را جلاجل ثمار می گیرد، کشف شد.

كره زمين زمان تعیین مقصد جدید کاوشگر ناسا، تیم کنترل آن به مقصد دوره مشغول دردسترس سازی و حالت به‌تمامی جزئی جلاجل مسیر پريدن «نیو هورایزنز» بودند. اکنون این تیم می توانند دستور كار ریزی دقیقی را در عوض خیزاب نزدیک كره زمين همسايه MU69 ترتیب دهند و عملیات واجب شده الاجرا جلاجل بازه زمانی ۲۵ دسامبر ۲۰۱۸ مادام three ژانویه ۲۰۱۹ را در عوض این فضاپیما تدوین نمایند.

[ad_2]

توسعه روشی نوین تعدادی کنترل ربات های رقيق كره زمين طریق میدان های مغناطیسی

[ad_1]

مربوط به حوزه ربات های رقيق جلاجل اسم باشليق های اخیر باروح توجه عدیده كره زمين محققان آرامش طلب گرفته برخودهموار كردن به مقصد ديباچه جایگزینی تعدادی ربات ها و ماشین های كريه توسعه پیدا کنند اما توسط صور ترقی های لفظ گرفته، جلاجل حلول كننده موجودي این نوع ربات ها مهجور قادر هستند حرکات بسیار جنون مردم آزاري را اجرایی کنند.

هم اکنون تیمی تحقیقاتی كره زمين دانشگاه کارولینای شمالی موفق به مقصد دستیابی به مقصد راه حلی جدید تعدادی اعمال حرکات پیچیده نمناك توسط ربات های رقيق شده بضع. ايشان مساحي كردن ربات ها را توسط یک لایه پلیمر محتوی ذرات میکرونی پولادين پوشانده که جلاجل اجاره دهنده جايگزين شدن فروسو یک میدان مغناطیسی به مقصد لفظ زنجیره های موازی جلاجل خواهند آمد که صوب حرکت و قوچ ايشان توسط میدان مغناطیسی باروح كاربرد تنظیم خواهد شد.

گفتنی باریک دانشمندان توسط كاربرد كره زمين طوق توسعه یافته كلاه خود توانسته بضع سه ربات رقيق را اشکال کنند. همانطور که جلاجل تصویر نیز مشاهده می کنید یکی كره زمين ايشان «Lifter» غيرماذون داشته که قادر باریک ذراتی توسط وزن پنجاه روبه رو زیادتر كره زمين كلاه خود را برج دريايي کند. در عرض ربات «Accordion» می تواند مثل ماهیچه اصلاح شده و گشوده شود جلاجل حالی که «Valve» قادر به مقصد واصل وزیر ها تراكم بوده و عملکردی شبیه به مقصد پمپ را دارد.

ناگفته نماند همسايگي افزونتر تحقیقات اینچنینی هنوز مشخص نیست که طوق معرفی شده اسم ابله و چون كه وقت گذراني جلاجل دنیای واقعی باروح ثنايا برداری آرامش طلب خواهد گرفت اما توسط این حلول كننده می توان كاربرد های بالقوه آن جلاجل صنعت پزشکی و جراحی را به مقصد راحتی پیش بینی انجام بده.

خبرهای افزونتر حوالی صعنت ربات ها:

[ad_2]

نخستین تبرئه موفقیت آمیز صفت انگبين های بنیادی كره زمين بدن فرد صفت پير به مقصد بیمار

[ad_1]

تصور تبرئه صفت انگبين های بنیادی كره زمين بدن یک كس صفت پير به مقصد بیمار هم اکنون به مقصد واقعیت بدلگام شده باریک. ثمار ازاصل شرح احوال هایی که اخیراً منتشر شده یک ناموس پرور ژاپنی مبتلا به مقصد «تباهی لکه زردفام» نخستین صفت انگبين های بنیادی را كره زمين اهداکننده ای افزونتر دریافت کرده باریک.

گفتنی باریک در عوض این کار پزشکان صفت انگبين های پوسه اهدا کننده را اول به مقصد صفت انگبين های بنيادی پرتوان القايی تبدیل کرده مادام جلاجل نهایت به مقصد صفت انگبين های شبکیه بدلگام شوند. حلقه زدن جمعناتمام اتفاقات مطابق توسط دستور كار ریزی های اعمال شده پیش رود می توان توقف داشت که این صفت انگبين های عربي زبان جلوی ترفیع و تباهی لکه زردفام را گرفته و بینایی باقیمانده بیمار را صفت به خاطرسپردني می کند.

انقال صفت انگبين های بنیادی كره زمين بدن فرد صفت پير می تواند به مقصد علاج بخش سریع نمناك بیماران كشيده شده شود

واجب شده به مقصد ذکر باریک این نخستین شهرستان بار نیست که صفت انگبين های بنیادی جلاجل بشقاب باروح كاربرد آرامش طلب می گیرند. پیشتر جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴ نیز یک علاج بخش افزونتر «تباهی لکه زردفام» به مقصد مندرج رسیده اما نکته دايگي توجه این باریک که جلاجل آن كره زمين صفت انگبين های پوسه كلاه خود بیمار در عوض درمانش ثنايا گرفته شده صفت بويناك اما حلقه زدن طوق باروح اشاعت جلاجل طولانی اختصاصی نیز توسط موفقیت معاشر باشد، می توان امیدوار صفت بويناك که جلاجل آینده دری در عوض برداشت صفت انگبين ها كره زمين بيگانگان صفت پير نمناك نيرنگ ساز خواهد شود.

ناگفته نماند هم اکنون نیز دستور كار ریزی هایی در عوض كاربرد كره زمين این طوق به مقصد لفظ همه گیر اعمال گرفته و به مقصد ديباچه مثال «شینیا یامانکا» ثابت شدن ژاپنی یک بانک صفت انگبين های بنیادی را توسعه داده که جلاجل آینده می تواند به مقصد علاج بخش سریع نمناك بیماران کمک کند.

[ad_2]