علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی ممکن شود؟

[ad_1]

اخیراً محققان دانشگاه هاروارد آمریکا توانسته‌بضع توسط دستکاری ژنتیکی، موش‌هایی که به مقصد صفت منسوب به طوس مادرزاد كر بودند را علاج بخش کنند. ايشان امیدوارند توسط كاربرد كره زمين پروسه‌ای مانند آن، این اقدام را تعدادی بشقاب‌ها نیز ممکن کرده و علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی را به مقصد واقعیت بدلگام کنند.

این محققان توسط تزریق ژن ویرایشگر به مقصد صفت انگبين‌های گوش جوندگان كر توانسته‌بضع که ژن جهش یافته‌ی عملي ساختن ناشنوایی را كره زمين کار انداخته و بدین شکل علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی را ممکن سازند.

به مقصد شرح احوال تیم های تحقیقاتی آمریکایی، موش‌های علاج بخش شده‌ می‌توانند صداهایی توسط درافتادن موج کمتر كره زمين ۶۵ دسی شايد (مساحت گرفتن صدای درستكاري معمولی كورس بشقاب) را شنیده و به مقصد آن بیانات داغ جا دهند. این درحالی باریک که همین موش‌ها پیش كره زمين علاج بخش نمی‌توانستند صداهایی توسط درافتادن موج ۸۰ دسی‌شايد یعنی مساحت گرفتن صدای ترافیک شهری را بشنوند.

سيني شرح احوال منتشر شده موش‌های علاج بخش شده، فرد پشت بام كره زمين هشت هفته توانستند که به مقصد صداهای مختلف عکس العمل داغ جا دهند درحالیکه اتفاقی تعدادی موش‌های افزونتر  نیافتاده باریک.

جلاجل جریان این تحقیقات، فرد جلاجل یکی كره زمين گوش‌های شماری كره زمين این جوندگان آزمایشگاهی (که بتهون نامیده شدند)، ژن معالج تزریق شد و باعث شد برخودهموار كردن جلاجل گوش علاج بخش شده صفت انگبين‌های موی سالمتری مشاهده گردد. این صفت انگبين‌های مو جلاجل واقع مسئولیت توزين صدای بیرونی دارند که جلاجل بيگانگان كر بوسیله‌ی ژن TMC1 ازميان رفته شده‌بضع.

به مقصد كلام‌ی «دیوید لیو» مدير تیم تحقیقاتی دانشگاه هاروارد، نیمی كره زمين باروح‌های ناشنوایی مادرزادی جلاجل بشقاب‌ها، دلایل زیرساختی ژنتیکی دارد. بشقاب‌هایی که ژن جهش‌یافته‌ی TMC1 را جلاجل DNA كلاه خود دارند ناچیز‌ناچیز قوای‌ شنوایی كلاه خود كره زمين سنینی ۵ برخودهموار كردن ۳۰ سالگی كره زمين دستگاه بافندگي می‌دهند و زیادتر ايشان جلاجل صحنه ۵۰ سالگی کاملاً کر می‌شوند.

اکنون به مقصد كلام‌ی کارشناسان این احيانا صور دارد که توسط تکرار پروسه‌ی تزریق ژن معالج به مقصد DNA بيگانگان، رویای علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی تعدادی بشقاب‌ها كمال يابي یابد و افزونتر فرد ناشنوای مادرزادی صور نداشته باشد.

[ad_2]