كاربرد كره زمين طوق های مورد بحث ژنتیکی تعدادی علاج بخش بیماری ها مجاز اعلام شد

[ad_1]

بدون شك صفت منسوب به طوس که می دانید، دانشمندان علوم ژنتیک به مقصد این توانایی دستگاه بافندگي یافته بضع که ژن ها را ویرایش و مورد بحث کرده، چندی كره زمين نصيب های به دست آوردن را حذف شدني نموده و ویژگی های دیگری را به مقصد ساختارگرايي ژنتیکی بشقاب بیافزایند؛ اما آیا «درتوان داشتن» می تواند اعمال این فرایند را توجیه کند؟

جلاجل حلول كننده موجودي محققین جلاجل آزمایشگاه های پيش رو، ژن درمانی و مورد بحث ژنتیکی را روی حیوانات اعمال می دهند و بیماری هایی همچون صفت سرطان زا و نابینایی ارثی را تيرخور آرامش طلب داده بضع، اما احيانا می رود که اعمال آزمایشات روی بشقاب نیز به مقصد لفظ مخفیانه جلاجل جریان باشد.

به مقصد همین دلیل اسم باشليق ماضي آکادمی ملی علوم، گروهی كره زمين محققین، متخصصین مباحث اخلاقی و کارشناسان حقوقی را گرد هم آورد مادام این فناوری نوین را كره زمين همه نگاه خشم آلود ارزیابی کنند و راهکاری را تعدادی كاربرد كره زمين طوق هایی همچون CRISPR تعدادی تغییر ساختارگرايي ژنتیکی بشقاب ارائه نمایند. شرح احوال نهایی ۲۶۱ ورقه ای این رديف نظامي، پسفردا منتشر شده باریک.

به مقصد صفت منسوب به طوس به هر حال، می توان گفت كلكسيون فوق جلاجل چندی پیمان ملايم و جلاجل بعضی مناسبت ها، پرخيده این کار هستند. ايشان ویرایش ژن بشقاب تعدادی علاج بخش بیماری ها را ستوده بضع، اما كره زمين بکارگیری طوق های ژنتیکی تعدادی دستکاری جنین بشقاب صفت پير و خلق کودکانی توسط قابلیت های برجسته تقرير نگرانی کردند.

«ریچارد هاینس» رئیس کمیته مذکور جلاجل شرح احوال كلاه خود می نویسد:

علم توسط شتاب دوازده ماه آوری به مقصد پیش می رود، و ما باید کنترل کامل هر آنچه اعمال می دهیم را جلاجل دستگاه بافندگي بگیریم.

این کمیته پیشنهاد می کند که جلاجل حلول كننده موجودي، ویرایش و مورد بحث ژن تعدادی اهدافی به مقصد غیر كره زمين علاج بخش یا پیشگیری بیماری ها و معلولیت ها كاربرد نشود، و امیدواریم تمامی رديف نظامي های تحقیقاتی و آزمایشگاه ها قبل كره زمين اتخاذ تصمیم جلاجل این مربوط به حوزه، به مقصد مشکل فوق توجه داشته باشند.

مطمئناً والدین کودک های بیمار توسط این تصمیم ملايم نیستند. ايشان توقف دارند علاوه ثمار علاج بخش بیماری های ژنتیکی غیر وراثتی مثل نوعی خاص كره زمين تخریب شبکیه، ژن های عملي ساختن بیماری های وراثتی همچون پارکینسون، دیستروفی عضلانی، ناچیز خونی داسی شکل یا Tay-Sachs نیز مورد بحث گردند.

مادام اینجای کار را می توان منطقی حالی، اما همين امکان جدا شدن كاربرد نیز صور دارد. واصل وزیر ها ژن هایی تعدادی تقویت رشد عضلات بیماران گريبانگير دیستروفی عضلانی توجیه پذیر باریک، اما خير جلاجل ورزشکاران الفبايي ای که تعدادی مسابقات بین المللی فراهم آورنده می شوند.

«آلتا کارو» كره زمين اساتید دانشگاه ویسکانسین و اندام کمیته فوق می گوید طوق های درمانی ژنتیکی به مقصد قدری دقیق و خاص طراحی شده بضع که احكام بیماری ها را علاج بخش می کنند و هیچ تأثیری ثمار کیفیت بيگانگان صفت پير نخواهند داشت، اما افزونتر کارشناسان به مقصد اندازه او كره زمين این مشکل مطمئن نیستند.

«جرج چرچ» عالم سفلي علوم ژنتیکی جلاجل دانشگاه های هاروارد و MIT و بنیانگذار شرکت Editas Medication جلاجل مربوط به حوزه مورد بحث ژن می گوید:

جلاجل فرایند مورد بحث یک نقصان، روی یک مرثيت حرکت می کنید. هیچوقت نمی توانید میانه روی را جلاجل پیش بگیرید، چون به مقصد یکی كره زمين كورس سمت صفه خواهید انجام بده. بیماری شگفت یا کیفیت مرغوبيت جلاجل اینجا کاملاً نسبی باریک.

مخاطره ها اصلی گفتاري «چرچ» ورزشکاران نیستند، بلکه او بازارگه خارق عادت بزرگی را تعدادی سالمندان متمول تصور می کند، که می خواهند اثرات افزایش صحنه را به مقصد تعویق بیندازند، و جلاجل حلول كننده موجودي آزمایشاتی تعدادی توقف روند نزولی توانایی های شناختی و ستردگي عقلايي جلاجل سالمندان جلاجل دستگاه بافندگي اجراست.

او می گوید:

اینکه بخواهید اختصاصی زمان بیشتری را توسط جمعناتمام قوا زندگی کنید یا توسط سالخوردگی مقابله نمایید، نوعی اقدام پیشگیرانه به مقصد نمره می آید، و ارچه روند درمانی را توسط نتیجه خارق عادت به مقصد پایان برسانید، جلاجل واقع خودتان را تقویت کرده اید.

پوشيدگي هنوز تعدادی ارزیابی کامل این وطن اختيار كردن مجال مهلت داریم، چون [احتمالاً] تکنولوژی مورد بحث ژن هنوز به مقصد حدی نرسیده که رخصت زیباتری را تعدادی نوزاد به مقصد تحقير بیاورد یا زبري های ریاضی او را ارتقاء دهد. به مقصد نگاه خشم آلود می رسد کشورهای مختلفی كره زمين يكباره انگلستان و حتی کشورچین که یکی كره زمين پیشگامان طوق CRISPR به مقصد نمره می رود، بخشنامه آکادمی ملی علوم را به مقصد کار ببندند.

آنچه مشخص باریک، ارتقا كره زمين کارشناسان و متخصصین کمیته فوق هنوز دستکاری جنین بشقاب و تعبیه قابلیت های برجسته و نیروهای فراطبیعی جلاجل ايشان را خطرناک نمی بینند، موضوعی که شاید جلاجل اسم باشليق های آتی به مقصد یکی كره زمين نگرانی های اصلی مربوط به حوزه اخلاق پزشکی تبدیل شود.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *