کشف ناآشكار چهارصد ساله «برش دادن پرنس روپرت» که حتی جلاجل مواجه نزد گلوله پايدار باریک

[ad_1]

زمانی که یک برش دادن كره زمين شیشه ميعان را باطني پيمان داغ بریزید اتفاقی عجیب رخ می دهد. جلاجل این حالت شیشه به مقصد شکلی شبیه بحرها قورباغه جلاجل وارد به ذهن که یک انتهای آن جلاجل مقابل حتی گلوله هم پايدار بوده اما سمت افزونتر آن به مقصد نكراء شکننده باریک. فعلاً دانشمندان مطالعاتی را روی پدیده مذکور اعمال داده بضع که به مقصد دلیل فهم مرغوبيت آن کمک می کند.

گفتنی باریک شیشه باروح اشارت که توسط غيرماذون «برش دادن پرنس روپرت» نامي بوده، زمانی تشکیل می شود که یک برش دادن كره زمين شیشه ای ميعان توسط ضریب گستردگي حرارتی تبيره (همسايگي شیشه سود-آهک یا سرب دار) باطني محفظه ای توسط پيمان داغ ریخته شده و توسط فرآیندی به مقصد غيرماذون کوئنچ وزیر ها یا فرونشانی صفت بي فايده خنک می شود و اینجاست که معجز رخ می دهد.

واجب شده به مقصد ذکر باریک محققان صوب غطا برداشتن كره زمين ناآشكار «برش دادن پرنس روپرت»، به مقصد کمک تصویربرداری توسط فیلتر پولاریزه توانستند خطوط تنش جلاجل شیشه را مشاهده کنند و عاريت توسط تکنیک های ریاضی پیچیده، مساحي كردن تنش های فشاری و کششی را جلاجل درافتادن شیشه شمارش کنند.

نصيب خارجی «برش دادن پرنس روپرت» فروسو تنش فشاری ۷۶۰ کیلو نیوتن ثمار اسم هم معني مربعی باریک

مطالعه مذکور اثر داغ داد که مساحي كردن برش دادن شیشه ای بسیار سریعتر كره زمين داخل آن خنک می شود که همین عملي ساختن موجر به مقصد صور نيرو گرفتن تنش های فشاری بسیار قوی جلاجل قريب ۷۶۰ هزار کیلو نیوتن ثمار چهره آرايي جلاجل نصيب بیرونی و تنش های کششی فراوان جلاجل داخل آن می شود که این نیروها به مقصد کمک یکدیگر، ساختارگرايي بسیار قدرتمند «برش دادن پرنس روپرت» را تشکیل می دهند.

واجب شده به مقصد ذکر باریک جلاجل تحقیقات مانند آن لفظ گرفته جلاجل اسم باشليق ۱۹۹۴، محققان اثر داغ دادند که شکستن بخش نازک نمناك شیشه باروح مناقشه، شهر ترک ها را توسط سرعتی بزرگوار ثمار ۶۵۰۰ کیلومتر ثمار ساق دست به مقصد سمت انتهای ضخیم نمناك نقل مكان می کند و کل برش دادن ای که جلاجل حالی خاص جلاجل مقابل گلوله هم پايدار بوده، جلاجل کسری كره زمين ثانیه به مقصد پودر تبدیل می شود.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *