تحقیقات داغ جا می دهد صحنه پزشکان، توسط مقیاس اجمال و میر بیماران تباني دارد

[ad_1]

بنابر تحقیق عربي زبان ای که كره زمين صیانت ژورنال پزشکی کشوربریتانیا منتشر شده، صحنه پزشک شما، ممکن باریک روی کیفیت خدماتی که جلاجل بیمارستان دریافت می کنید تاثیرگذار باشد و حتی می تواند شانس بقای شما را افزایش یا کاهش دهد.

محققان آمار پيوسته كاري به مقصد زیاد كره زمين ۷۰۰ هزار بیمار بستری شده جلاجل بیمارستان های کشوربریتانیا که توسط ۱۹ هزار پزشک مطلع جلاجل بازه زمانی اسم باشليق ۲۰۱۱ برخودهموار كردن ۲۰۱۴ ویزیت شده بضع را باروح بررسی آرامش طلب داده و دریافته بضع هرچه صحنه پزشکان زیادتر باشد، امکان اجمال و میر بیماران نیز افزایش می یابد.

طی یک بازه زمانی ۳۰ روزه، بیمارانی که توسط پزشکانی توسط صحنه زیر ۴۰ اسم باشليق مداوا می شوند، برخودهموار كردن ۱۰٫eight درصد جلاجل خطرساز احيانا اجمال و میر آرامش طلب دارند. جلاجل همین حلول كننده، این رقم تعدادی پزشکانی توسط صحنه ۴۰ الی ۴۹ اسم باشليق، ۵۰ الی ۵۹ اسم باشليق و بالاتر كره زمين ۶۰ اسم باشليق، به مقصد ترتیب برخودهموار كردن ۱۱٫۱، ۱۱٫three و ۱۲٫۱ درصد افزایش می یابد.

به مقصد دوره زمان، استادي های پزشکان ممکن باریک کاهش یابد یا طوق های درمانی ايشان كره زمين متدهای مدرن نمناك تاثیرگذاری کمتری داشته باشد

این آمار، توسط جلاجل نظرگیری متغیرهای متفاوتی مثل نرخ اجمال و میر بیمارستان و گونه گوني تلون بیماری های بيگانگان بستری شده به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن باریک. ضمناً صفت انحصارطلب بیماران بالاتر كره زمين ۶۵ اسم باشليق داشته بضع و كره زمين بیمه پزشکی سالمندان محتظي بوده بضع. گفتنی باریک که جلاجل لفظ حالت تغییراتی جلاجل فاکتورهای كاستن، مثل تعدد بیماران ویزیت شده كره زمين صیانت پزشکان، این آمار دستخوش تغییر می شود. سه گوشً پزشکان سالخورده تری که مبنا بیشتری كره زمين بیماران را باروح مداوا آرامش طلب می دهند، توسط افزایش نرخ اجمال و میر مواجه نشده بضع.

گفتنی باریک که نتایج این تحقیق به مقصد لفظ شهودی به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن و لزوماً صحنه پزشکان تاثیری ثمار نرخ اجمال و میر ندارد. جلاجل بديل، محققان فاکتورهای دیگری را جلاجل این امر كاستن عمداً بضع؛ سه گوش به مقصد دوره زمان، استادي های پزشکان ممکن باریک کاهش یابد یا طوق های درمانی ايشان كره زمين متدهای مدرن نمناك تاثیرگذاری کمتری داشته باشد. جلاجل بديل، پزشکان بالنتيجه نمناك آشنایی بیشتری توسط طوق های علاج بخش عربي زبان دارند.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *