پلان کسب و کار

اساساً برای درخواست در ویزای سرمایه گذاری یک پلان کسب و کار نوشته می‌شود تا بتواند ایالت یا سازمانی را برای انجام سرمایه گذاری در آن کشور متقاعد کند. شاید شما نیز مانند اکثر صاحبان کسب و کار کوچک، تا به حال هرگز یک پلان کسب و کار رسمی ننوشته باشید و اینک برای تکمیل درخواست سرمایه گذاری خود با مرحله ی نسبتا دشوار نوشتن پلان کسب و کار روبرو هستید. اساسا داشتن یک پلان کسب و کار منسجم می تواند یکی از مهم ترین دلایل رد یا پذیرش نهایی درخواست سرمایه گذاری شما باشد. به همین دلیل دراین مقاله سعی کردیم توضیح دهیم نحوه ی نوشتن پلان کسب و کار خوب چیست و اصولا پلان کسب و کار باید دارای چه ویژگی هایی باشد. به یاد داشته باشید که ارزش طراحی پلان کسب و کار به پروسه و روند آن است نه نوشته ی نهایی ای که تحویل می دهید.

پلان کسب و کار نشان دهنده چیست؟

آماده کردن یک پلان کسب و کار نتیجه ی نهایی روند طرح ریزی نیست، بلکه تحقق طرح، هدف نهایی است. با این وجود نوشتن پلان یک مرحله ی میانی بسیار مهم است. پلان نشان می دهد که به منظور یک کسب و کار محرز، بررسی های دقیق در ایجاد کسب و کار انجام شده است و برای راه اندازی آن کارآفرین، وظیفه اش را انجام داده است.

نوشتن طرح یا پلان کسب و کار به دلایل زیر لازم است:

نشان می دهد که مالک درباره ی آن کسب و کار و اهدافش و میزان سرمایه ی مورد نیاز آن به دقت فکر کرده است
بررسی کنندگان پلان را متقاعد می کند که سرمایه گذاری در این کسب و کار عملی و منطقی خواهد بود
با فرض خوب نبودن ایده ی کسب و کار، بهتر است در همین مرحله ی برنامه ریزی مشخص شود که آیا این کسب و کار سود ده خواهد بود یا نه تا این که سرمایه ای از دست برود یا پروژه ای به شکست منتهی شود.
در ابتدای این مقاله ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در بخش پلان کسب و کار شما قرار است یک نوشته ی ۱۰۰۰ کلمه ای تا نهایت ۱۵۰۰ کلمه ای تهیه کنید پس دقت بفرمایید که نکات ارائه شده در این مقاله در واقع برای ایجاد ایده و دانستن این که چه مطالبی را می توانید در هر بخش بیان کنید تهیه شده است و در واقع این مقاله می تواند شما را در نوشتن هر دو نوع پلان کسب و کار کوتاه یا بلند یاری کند.

فاکتور های امتیاز درپلان کسب و کار در ایالت بریتیش کلمبیا

یکی از مواردی که شما نیازمند نوشتن یک پلان کسب و کار مختصر هستید بخش پایانی درخواست سرمایه گذاری در ایالت بریتیش کلمبیا می باشد که فاکتور های امتیاز درپلان کسب و کار مطابق با موارد ذکر شده در راهنمای سال ۲۰۱۷ این ایالت به سه بخش اصلی تقسیم می شود که حداکثر امتیاز قابل کسب از این بخش ۸۰ امتیاز می باشد.

فاکتور های امتیاز درپلان کسب و کار
۲۸    قابلیت زیسن یا کارایی تجاری
۲۴    قابلیت انتقال مهارت ها
۲۸    منافع اقتصادی
۸۰    حداکثر امتیاز موجود

هر یک از بخش های بالا نیز خود به بخش های جزئی تری تقسیم میشوند که به شرح زیر است:

الف. قابلیت زیسن یا کارایی تجاری (Commercial Viability)

قابلیت زیسن یا کارایی تجاری
۱۰    مدل کسب و کار جدید یا طرح  بهبود / گسترش
۴    چگونگی بازار
۴    نکته / مزیت فروش منحصر به فرد
۴    فعالیت های مورد نیاز
۴    درصد مالکیت کسب و کار پیشنهادی
۲    عوامل خطر بالقوه
۲۸    حداکثر امتیاز موجود

قابلیت انتقال مهارت ها (Transferability of Skills)

قابلیت انتقال مهارت ها
۲۴    (تنها) تجربه ی کسب و کار و بیزینس
۱۴    (تنها) تجربه ی کار
۲    مهارت زبانی (نمره ی اضافی)
۲۴    حداکثر امتیاز موجود

منافع اقتصادی (Economic Benefits)

سود اقتصادی
۱۶    شناسایی یک عامل کلیدی و / یا سود ویژه اقتصادی
۱۲    محل سکونت بر اساس منطقه های سکونتی بریتیش کلمبیا
۲۸    حداکثر امتیاز موجود

و سپس در بخش دیگری می خوانیم که پلان کسب و کار یا طرح کسب و کار باید سند نوشته شده ای در حدود ۱،۰۰۰ تا ۱،۵۰۰ کلمه باشد و باید به موارد زیر پاسخ داده باشد:

توصیف کسب و کار و عملکرد آن (description of business and its operations)
آنالیز و تحلیل رقابتی (competitive analysis)
توضیح جزئی تر درباره سرمایه گذاری ها و دلایل منطقی برای اقلام عمده ی سرمایه گذاری (elaboration of proposed investments, and rationale for major investment items)
منابع انسانی شامل مشاغل ایجاد شده و جزئیات نگهداری (human resources, including job creation/maintenance details)
مجموعه ی مهارت ها و تجربه ی کاندیدا و یک ارزیابی از اجرایی بودن کسب و کار تحت مدیریت خود فرد؛ (your skill set and experience and an assessment of business viability under your management)
نقش پیشنهادی خود کاندیدا در کسب و کار (your proposed role in the business)
فعالیت های مورد نیاز (due diligence activities)
عوامل خطر بالقوه (potential risk factors)
حال بر مبنای اطلاعات ارائه شده در بالا به نظر می رسد که می توان برای سه بخش اصلی یک پلان ساختاری به شرح زیر را ارائه داد:

ساختار پیشنهادی برای پلان کسب و کار

الف. قابلیت زیسن یا کارایی تجاری

الف. ۱٫ خلاصه ی اجرایی (Executive Summary)

الف. ۲٫ مدل کسب و کار جدید یا طرح  بهبود / توسعه

الف. ۳٫ توصیف کسب و کار و عملکرد آن (description of business and its operations)

الف. ۴٫ چگونگی بازار، آنالیز و تحلیل رقابتی (competitive analysis)

الف. ۵٫ نکته / مزیت فروش منحصر به فرد

الف. ۶٫ فعالیت های مورد نیاز (due diligence activities)

الف. ۷٫ تکنولوژی

الف. ۸٫ توضیح درباره ی سرمایه گذاری و دلایل اصلی اقلام عمده ی آن و پیش بینی هزینه ها

الف. ۹٫ درصد مالکیت کسب و کار پیشنهادی

الف. ۱۰٫ نقش پیشنهادی خود کاندیدا در کسب و کار (your proposed role in the business)

الف. ۱۱٫ عوامل خطر بالقوه (potential risk factors)

ب. قابلیت انتقال مهارت ها

ب. ۱٫ مجموعه ی مهارت ها و تجربه ی کاندیدا و یک ارزیابی از اجرایی بودن کسب و کار تحت مدیریت خود فرد

ب. ۱٫ ۱٫ داشتن (تنها) تجربه ی کسب و کار و بیزینس

ب. ۱٫ ۲٫  داشتن (تنها) تجربه ی کار

ب. ۲٫ مهارت زبانی (نمره ی اضافی)

ج. منافع اقتصادی

ج. ۱٫ شناسایی یک عامل کلیدی و / یا سود اقتصادی قابل توجه

ج. ۲٫ منابع انسانی شامل مشاغل ایجاد شده و جزئیات نگهداری

ج. ۳٫ محل قرارگیری کسب و کار بر اساس منطقه های سکونتی و جمعیتی بریتیش کلمبیا

اینک به بررسی هر یک از این بخش ها به شکل جداگانه خواهیم پرداخت.

الف. قابلیت زیسن یا کارایی تجاری

الف. ۱٫ خلاصه ی اجرایی (Executive Summary)

خلاصه ی اجرایی شما باید نمایی کلی از این موارد باشد: پلان کسب و کار شما، اهداف کلیدی کسب و کار و طرح آن، ساختار مالکیت، تیم مدیریت، محصول یا خدماتی که ارائه خواهید داد، بازار(های) هدف، مزیت های رقابتی، استراتژی بازاریابی، و خلاصه ای از پیش بینی های مالی و تاریخ های اصلی انجام کارهای اصلی. اما توجه کنید که بهتر است خلاصه ی اجرایی آخرین چیزی باشد که می نویسید. هر پاراگراف باید خلاصه ای از جزئیات بیشتر از بخش مرتبط پلان باشد.

خلاصه اجرایی راهروی ورودی شما به پلان کسب و کار است. اینجا جایی است که باید توجه خواننده خود را جلب کنید و اجازه دهید آن ها آنچه را که شما می خواهید انجام دهید بدانند و برای خواندن بقیه ی متن ترغیب شوند. سعی کنید از نوشتن زیاد در این بخش پرهیز کنید چرا که امروزه همه ی متخصصان یک پلان خلاصه شده ولی دقیق را ترجیح می دهند.

اساسا اولین پاراگراف باید درباره ی این موضوع باشد که طرح شما و پلان آن کلا درباره ی چیست. بعد از آن باید نکات خیلی مهم هایلایت شود مانند فروش و سودی که پیش بینی می کنید، واحدهای فروش، میزان سوددهی، و کلیدهای اصلی موفقیت. مثلا در اینجا می توان یک نمودار از پیش بینی نکات برجسته ی فروش، سود ناخالص (قبل از بهره و مالیات) برای سه سال آینده را قرار داد که االبته باید این چارت و اعداد آن را مختصرا توضیح دهید. پس از آن باید اهداف اصلی خود را بیان کنید (بهتر است در لیستی که شماره خورده قرار دهید)، و بعد رسالت شما و مسیرهای رسیدن به موفقیت (به طور مثال: چه چیزی کسب و کار شما را از سایر رقبایتان متمایز می کند).

به طور کلی این بخش می تواند شامل موارد زیر باشد:

توضیح مختصری در مورد کسب‌ و کار و معرفی محصول تولیدی یا خدمات قابل ارائه: مثلا محصول تولیدی آن و بازاری که این محصول در آن عرضه خواهد شد. باید دقیقا بگویید چه چیزی به چه کسانی فروخته خواهد شد و اینکه محصول شما چه ویژگی رقابتی ای خواهد داشت.
بازار کار موجود و میزان تقاضا
رقبای اصلی موجود
میزان نیازهای مالی: به شکل واضحی بیان کنید که سرمایه ی لازم برای شروع این کسب و کار و ادامه و توسعه ی آن چقدر است. و بیان کنید که سرمایه ی آورده ی شما به چه صورت استفاده خواهد شد.
ویژگی های مالی: نکات برجسته ی مهم مالی کسب و کار از جمله فروش، سود، جریان های نقدی و بازگشت سرمایه گذاری را مختصرا توضیح دهید.

 

 

 

 

 

 

 

منبع : http://www.iranmohajerat.ir/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *