الماس آبی به چه طريق شکل می گیرد؟

[ad_1]

الماس را همه می شناسیم؛ هيئت ای وهاج و به مقصد نكراء كريه که حقایق جالبی را كره زمين زمین جلاجل قلب كلاه خود جای داده باریک. برخلاف این باور عمومی که الماس ها جلاجل فرایندی جادویی كره زمين پرتكاثف كشته شدن زغال سنگ به مقصد دستگاه بافندگي می آیند، این هيئت حسب معمولً ریشه جلاجل اعماق زمین دارد و ثمار تاثير فوران های سریع آتشفشانی به مقصد نزدیکی مساحي كردن می آید. توسط این حلول كننده جلاجل باروح نحوه شکل گیری الماس آبی تاکنون همزباني نگاه خشم آلود صور نداشت.

آنچه جواهرشناسان به مقصد غيرماذون ناخالصی می شناسند، جلاجل کانی شناسی به مقصد «بركشيدن» قومگرايي باریک، یعنی هر هيئت ای که جلاجل حین شکل گیری کانی (جلاجل اینجا الماس) باطني آن به مقصد نژنگ افتاده. بركشيدن های باطني الماس می توانند مقام شکل گیری آن را مشخص کنند. جلاجل تحقیق جدیدی روی الماس های آبی کمیاب (مثل الماس امید)، تیمی به مقصد رهبری «اون اسمیت» كره زمين مؤسسه زمین شناسی آمریکا به مقصد دانسته ها جالبی جلاجل باروح این جواهرات غريب رسیدند.

الماس آبی الماس امید

الماس امید

مهجور zero.02 درصد كره زمين الماس ها آبی هستند، فعلاً خودتان شمار کنید که چقدر کمیابند، توسط این حلول كننده جلاجل سرتاسر كره ارض و جلاجل رسوبات آتشفشانی به مقصد قدمت ۹۰ میلیون برخودهموار كردن ۱٫۲ میلیارد اسم باشليق می توان ايشان را یافت. اسم مكلف اینجاست که عنصر قرمزرنگ، یعنی بدون شك عملي ساختن ایجاد رنگ آبی، جلاجل گوشته زمین (مقام اصلی تشکیل الماس ها) به مقصد نكراء غريب باریک اما جلاجل روبه راه كردن زمین به مقصد آبسالي یافت می شود.

در عوض شناسایی ریشه الماس آبی، دانشمندان به مقصد بررسی ترکیبات داخل ايشان یعنی بدون شك بركشيدن ها پرداختند. واضح باریک که الماس گران بها را نمی توان فرزانگي انجام بده، بنابراین باید به مقصد طوق های غیر تخریبی مثل پرتو اکس یا لیزرهای اندک توان در عوض شناسایی موردها معدنی متوسل شویم. نتایج داغ جا داد الماس های آبی فاقد ترکیباتی هستند که باطني افزونتر الماس ها (آنهایی که زیر صفحات قاره ای شکل گرفته بضع) یافت می شود.

هرچه مقام تشکیل الماس عمیق نمناك باشد، مبارزه در عوض شناسایی آن هم كريه نمناك خواهد صفت بويناك، چون ترکیبات معدنی موجود جلاجل اعماق زمین توسط محضر جلاجل نزدیکی مساحي كردن (و کاهش تراكم) ناپایدار شده و ممکن باریک به مقصد كلكسيون ای كره زمين ترکیبات افزونتر تبدیل شوند.

حكماً می توان حالت اولیه الماس را بازسازی انجام بده. توسط كاربرد كره زمين این طوق، دانشمندان به مقصد این نتیجه رسیدند که الماس آبی به مقصد بخش های پایینی گوشته زمین علاقه دارد، یعنی پایین ترین جایی که الماس می تواند شکل بگیرد. گواه ها دیگری هم این نتیجه را تأیید کردند.

پدیده فرورانش دلیل اصلی تشکیل الماس آبی باریک

پشت بام كره زمين تعیین عمق مقام تشکیل الماس های آبی، صور عناصری كره زمين لایه های سطحی زمین باطني ايشان جالب نمناك شد. پشت بام كره زمين جمهور آوری دانسته ها كره زمين مربوط به حوزه های مختلف زمین شناسی، عاقبت الامر محققین نگاه خشم آلود نهایی كلاه خود را مطرح کردند: صفحات رختخواب دریا ثمار تاثير پدیده فرورانش (حرکت كورس روبه راه كردن به مقصد سمت یکدیگر و لغزیدن یکی به مقصد زیر دیگری)، عنصر قرمزرنگ را كره زمين مساحي كردن زمین به مقصد گوشته تبرئه می دهند برخودهموار كردن جلاجل شکل گیری الماس آبی ایفای وعاء کند. جلاجل نهایت الماس ها به مقصد ميانجي حرکت آرامش جو گوشته به مقصد سمت تبيره حرکت کرده و توسط فوران های آتشفشانی به مقصد مساحي كردن می رسند.

فرورانش

سازوکار پدیده فرورانش

الماس آبی به مقصد نیکی پدیده بازیافت عنصری را جلاجل مربوط به حوزه تکتونیک ورقه ای داغ جا می دهد که پيمانِ حاوی ترکیبات معدنی را به مقصد گوشته زمین می رساند. عنصر قرمزرنگ هم كره زمين طریق بیانات های گرمایی توسط پيمان دریا به مقصد رختخواب اقیانوس می رسد، و الماس را به مقصد رنگ آبی اقیانوسی جلاجل می آورد.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *