دانشمندان به مقصد آميختگي ها عربي زبان ای جلاجل باروح علت واژگوني دایناسورها دستگاه بافندگي یافتند

به چه علت دایناسورها مضمحل شدند؟ این سؤال اختصاصی هاست که هوش دانشمندان و دیرینه شناسان را مشغول ساخته و فرضیات و آميختگي ها متعددی در عوض آن ارائه می شود. یکی كره زمين لبخند طرفدار ترین دلایل پیشنهادی در عوض این رخداد، برخورد یک شخانه سنگ مهتر به مقصد زمین باریک که به‌تمامی اقلیمی گسترده […]

کشف ناآشكار چهارصد ساله «برش دادن پرنس روپرت» که حتی جلاجل مواجه نزد گلوله پايدار باریک

زمانی که یک برش دادن كره زمين شیشه ميعان را باطني پيمان داغ بریزید اتفاقی عجیب رخ می دهد. جلاجل این حالت شیشه به مقصد شکلی شبیه بحرها قورباغه جلاجل وارد به ذهن که یک انتهای آن جلاجل مقابل حتی گلوله هم پايدار بوده اما سمت افزونتر آن به مقصد نكراء شکننده باریک. فعلاً دانشمندان […]

محققان موفق به مقصد ساخت نمایشگری مبتنی ثمار نزم توسط قابلیت تغییر شکل شدند [تماشا کنید]

محققان دانشگاهی جلاجل انگلستان موفق شده بضع نمایشگر مبتنی ثمار نزم جدیدی را توسعه دهند که ممکن باریک جلاجل آینده به مقصد اشکال هولوگرام های دارای قابلیت تعامل توسط کاربر و یا ورقه نمایش های شناور كشيده شده شود. گفتنی باریک همانطور که احتمالاً می دانید یکی كره زمين نقاط بي زوري نمایشگرهای مبتنی ثمار […]

فناوری «Electrick» کنترل کننده های آلرژي زا به مقصد لمس را به مقصد هر جسمی می آورد [تماشا کنید]

کیهان لبخند باریک كره زمين ورقه نمایش های لمسی اما اکثر ايشان توسط صفحات شیشه ای صیقلی و کاملاً مستي زدا کاربرد دارند که كاربرد كره زمين آن را جلاجل خیلی كره زمين مناسبت ها توسط محدودیت مواجه کرده باریک. اما فعلاً محققان دانشگاه کارنگی رنگارنگ توانسته بضع فناوری بسیار جالب و کاربردی را توسعه […]

موفقیت دانشمندان جلاجل رشد بافندگي كردن گوش داخلی توسط كاربرد كره زمين صفت انگبين های بنیادی

جلاجل اکثر ميراث ها، ناشنوایی می تواند روی زندگی بيگانگان تأثیر بسزایی گذاشته و خير مهجور باعث فك تباني شنوایی فرد توسط محیط حوالی شود بلکه انزوای اجتماعی را نیز به مقصد هم نشين آورد. كره زمين همین رو جلاجل اسم باشليق های اخیر توسط روند رو به مقصد رشد ابزارهای متفاوت تعدادی کمک به […]

سونامی عظیم جلاجل فضا؛ مهتر ترین موج كره ارض جلاجل شنگله کهکشانی برساووش کشف شد

اخترشناسان به مقصد تازگی مهتر ترین موجی که جلاجل كره ارض هستی کشف شده را به مقصد نظاره نشستند. این موج که كره زمين حد مقیاس های زمینی برون مرز باریک، كره زمين میان ميغ گازی به مقصد نكراء دردآشنا جلاجل شنگله کهکشانی برساووش (Perseus) می گذرد و وسعت آن به مقصد ۲۰۰ هزار اسم […]

این ربات شترمرغ مثل می تواند غير نیاز به مقصد پردازش های اضافی بدود [تماشا کنید]

ربات ها به مقصد تدریج پیشرفته نمناك می شوند و هر سنه خبرهایی جلاجل اخبار توسط متدهای عربي زبان تعدادی توسعه ايشان می خوانیم. اخیراً هم آزمایشگاه رباتیک IHMC به مقصد رهبری «جری دور» محرزشدن جدیدی را معرفی کرده بضع که شبیه به مقصد یک شترمرغ کوچک بوده و قادر باریک به مقصد ولی قابلیت های […]