پیشنهاد جدید ناسا، پلوتو را به مقصد جمعيت سیارات مجموعه سيارات شمسی همچنين می گرداند

آیا پلوتو یک سیاره باریک؟ جواب به مقصد این سؤال، به مقصد صحنه و اسم باشليق فرد و كنار زدن وزیر ها شايعه سنه علم ستاره شناسي بستگی دارد. ایضاً نظرات اخترشناسان و سیاره شناسان نیز جلاجل این باروح توسط یکدیگر تفاوت دارد. تعدادی رفع این مشکل، گروهی كره زمين دانشمندان ناسا كره زمين يكباره […]

آلیس جلاجل سرزمین عجایب، واقعیت یا تخیل؟ توسط سندروم AIWS آشنا شوید

تصور کنید چشمانتان باريتعالي شده و به مقصد آرامی به مقصد رويارويي كردن فرو می روید، اما ناگهان متوجه می شوید دستتان گوز کرده و به مقصد اندازه هيولا آسایی می رسد، یا لوازم اطاق خوابتان سرينگاه پيمان می روند و آنجا کوچک می شوند که جلاجل خانه محقر عروسکی جای می گیرند. باآنكه کیفیت فوق […]

بیل گیتس رهبران كره ارض را به مقصد حاصل کردن آمادگی جلاجل مواجه نزد تروریسم بیولوژیک فراخواند

هر ساله جلاجل ماه فوریه، همایشی به مقصد غيرماذون «کنفرانس امنیتی مونیخ» (Munich Safety Convention) جلاجل کشورآلمان برگزار می شود و کارشناسان و رئيس ديوان نظران به مقصد ارائه دیدگاه ها، رایزنی و دیدار توسط یکدیگر می پردازند. امسال «بیل گیتس» یکی كره زمين سخنرانان اصلی این دستور كار باریک، و جلاجل آدم كردن می […]

كاربرد كره زمين طوق های مورد بحث ژنتیکی تعدادی علاج بخش بیماری ها مجاز اعلام شد

بدون شك صفت منسوب به طوس که می دانید، دانشمندان علوم ژنتیک به مقصد این توانایی دستگاه بافندگي یافته بضع که ژن ها را ویرایش و مورد بحث کرده، چندی كره زمين نصيب های به دست آوردن را حذف شدني نموده و ویژگی های دیگری را به مقصد ساختارگرايي ژنتیکی بشقاب بیافزایند؛ اما آیا «درتوان […]

دستاورد جدید محققین: باتری خارق عادت كم ارزش قیمت در عوض ذخیره سازی انرژی

محققین دانشگاه استنفورد به مقصد تازگی موفق شدند نوعی باتری بسیار كم ارزش قیمت را در عوض ذخیره سازی انرژی محصول برداري كره زمين مناجاتگري كردن تجدیدپذیر ابداع نمایند. بااستعداد ترین نکته جلاجل این دستاورد، كاربرد كره زمين اوره به مقصد ديباچه ترکیب اصلی الکترولیت باتری باریک. بدون شك صفت منسوب به طوس که می […]

مندرج پدیده غريب درخش های آبی كره زمين ایستگاه فضایی بین المللی [تماشا کنید]

دانشمندان مستقر جلاجل ایستگاه فضایی بین المللی توانستند ویدیویی كره زمين درخش های آبی غريب را به مقصد مندرج برسانند، پدیده ای که كره زمين مساحت گرفتن زمین دیده نمی شود، کمک جلاجل ارتفاعات بالای بادخيز های سهمگین (حسب معمولً جلاجل یونوسفر) شکل می گیرد و بنابراین احكام بال گرد ها و سرنشینان هواپیما قادر به […]

کشف جدید دانشمندان جلاجل باروح فرایند فتوسنتز به مقصد کمک شعشعه لیزر

دانشمندان توسط كاربرد كره زمين لیزرهای خصوصی، توانستند در عوض اولین شهر بار ویدیویی را كره زمين بیانات های شیمیایی فتوسنتز تمهید کنند، که شتاب بالای آن را به مقصد نمایش می گذارد. این دستاورد، جايز شمردن می کند فرایند کلیدی جداسازی الکترون ها كره زمين پيمان و يكم تبدیل انرژی خورشیدی به مقصد انرژی […]