ویدیوی زیبای آژانس فضایی اروپا كره زمين سفيران پنج میلیون ساله ستارگان جلاجل هوايي [تماشا کنید]

[ad_1] آژانس فضایی اروپا (ESA) به مقصد تازگی ویدیویی خرك را منتشر ساخته که سفيران زیاد كره زمين ۲ میلیون ستاره جلاجل هوايي ليمو را طی ۵ میلیون اسم باشليق آینده اثر داغ می دهد. این مرکز تعدادی تدوین ویدیوی باروح مناقشه كره زمين دوربین یک میلیارد پیکسلی تلسکوپ فضایی گایا (Gaia) و ایضاً داده […]

ناسا: یکی كره زمين قمرهای زحل صفت انحصارطلب پیمان واجب شده تعدادی تشکیل حیات فرازمینی را دارد

[ad_1] ناسا حسب معمولً تعدادی کشفیات و شايعه اندک اهمیت، کنفرانس خبری خصوصی ای به مقصد راه نمی اندازد، بنابراین زمانی که نبا كره زمين رویداد خصوصی این آژانس فضایی می شنویم، باید توقف جزئیات هیجان انگیزی باشیم. دانشمندان و اخترشناسان این مرکز به مقصد وعده كلاه خود عمل کرده و اعلام انجام بده یکی […]

ناسا نشست خبری هیجان انگیزی را جلاجل باروح «سیاره های آبی» برگزار می کند

[ad_1] ناسا یکی كره زمين نهادهاییست که همين خبرهای مسرت بخشی را تعدادی علاقه مندان به مقصد فضا و علوم کیهانی مهيا می ساخته، اما تا چه وقت ماه اخیر توسط جریان اطلاعاتی هیجان انگیزی جلاجل باروح اگزوپلنت ها، پیشینه مریخ و حیات بيرون كره زمين کره خاکی مقابل شدن بوده ایم. حلول كننده این […]

دانشمندان جايز شمردن کردند دروغگویی بيگانگان ریشه جلاجل خودخواهی ايشان دارد

[ad_1] چقدر صادق هستید؟ آیا حاضرید فروسو علاج بخش مغزی خاصی آرامش طلب گیرید که شما را راستگوتر كره زمين قبل می کند؟ محققین دانشگاه زوریخ آزمایشاتی را اعمال دادند برخودهموار كردن تأثیر طوق غیر تهاجمی «تحریک ترانس کرانیال توسط جریان مستقیم» (tDCS) را ثمار روال بيگانگان ارزیابی نمایند. جلاجل این آزمایش، قشر پری فرونتال خلفی-جانبی نیمکره […]

نوم زمستانی «نیو هورایزنز»؛ ناسا در عوض گذر تاریخی كره زمين لبه قدغن شدن شمسی دردسترس می شود

[ad_1] فضاپیمای «نیو هورایزنز» ناسا که تابستانه اسم باشليق ۲۰۱۵ گذری تاریخی را كره زمين همسايه پلوتو هیبت انجام بده، اکنون جلاجل راه رسیدن به مقصد مقصد بعدی اش جلاجل سو گسرود قدغن شدن شمسی به مقصد كله دار می سرما. این کاوشگر تاچند دوال قبل به مقصد کیفیت «نوم زمستانی» (hibernation) فرو رفت مادام زیادتر […]

توسعه روشی نوین تعدادی کنترل ربات های رقيق كره زمين طریق میدان های مغناطیسی

[ad_1] مربوط به حوزه ربات های رقيق جلاجل اسم باشليق های اخیر باروح توجه عدیده كره زمين محققان آرامش طلب گرفته برخودهموار كردن به مقصد ديباچه جایگزینی تعدادی ربات ها و ماشین های كريه توسعه پیدا کنند اما توسط صور ترقی های لفظ گرفته، جلاجل حلول كننده موجودي این نوع ربات ها مهجور قادر هستند […]

نخستین تبرئه موفقیت آمیز صفت انگبين های بنیادی كره زمين بدن فرد صفت پير به مقصد بیمار

[ad_1] تصور تبرئه صفت انگبين های بنیادی كره زمين بدن یک كس صفت پير به مقصد بیمار هم اکنون به مقصد واقعیت بدلگام شده باریک. ثمار ازاصل شرح احوال هایی که اخیراً منتشر شده یک ناموس پرور ژاپنی مبتلا به مقصد «تباهی لکه زردفام» نخستین صفت انگبين های بنیادی را كره زمين اهداکننده ای افزونتر […]